تبلیغات
شادباد مشایخ - اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر تبریز92
 
شادباد مشایخ
بسم الله الرحمن الرحیم به وبلاگ بهزادشوقی خوش آمدید تاسیس سال91
درباره وبلاگ


هرروزبرای انجام کارهای (فردا)برنامه ریزی کنید!
خوشبختی زندگی بر سه اصل است!
1)تجربه از دیروز
2)استفاده از امروز
3)امید به فردا

مدیر وبلاگ : بهزاد شوقی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟


اسامی تمام نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز از سوی فرمانداری شهرستان تبریز اعلام شد.
  به گزارش آناج به نقل از سایت فرمانداری شهر تبریز، در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر تبریز می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز به شرح زیر  می باشد:

1 - آقای حبیب اله آخوندی بناب مشهور به حاج حبیب فرزند مظفر كد نامزد 1214
2 - آقای علی آذران سقین سرا فرزند مجید كد نامزد 1218
3 - آقای یونس آزادكویان مشهور به آزادگویان فرزند یوسف كد نامزد 1241
4 - خانم فرخنده آقائی یوسف آباد فرزند سرخوش كد نامزد 1245
5 - آقای سجاد آقاجانی فرزند محمدرضا كد نامزد 1246
6 - آقای احد آقازاده فرزند كامران كد نامزد 1247
7 - آقای ابوالفضل آقازاده كوكجه سلطان فرزند حسن علی كد نامزد 1248
8 - آقای اسد آوخ فرزند عزت كد نامزد 1251
9 - خانم سكینه آهنی فرزند غفور كد نامزد 1252
10 - خانم ایران آهور مشهور به دكترمهندس آهور- میرشكاری فرزند یداله كد نامزد 1254
11 - آقای احد اباذری حصار فرزند صمد كد نامزد 1256
12 - آقای فخرالدین ابراهیمیان مشهور به احمد فرزند التماس كد نامزد 1257
13 - آقای نقی ابراهیمی سنائی فرزند حسین كد نامزد 1258
14 - آقای میرمحمد ابوطالبی فرزند میرعلی اكبر كد نامزد 1261
15 - آقای بهروز احمدی فرزند شمسعلی كد نامزد 1262
16 - آقای رضا احمدیان فرزند امام ویردی كد نامزد 1264
17 - آقای حسن احمدیان فر فرزند حسین كد نامزد 1265
18 - آقای حسین احمدی دینور فرزند ذوالفقار كد نامزد 1267
19 - آقای علیرضا ارجمند فرزند عبداله كد نامزد 1269
20 - آقای علی ارسلانی فرزند حیدرعلی كد نامزد 1271
21 - آقای عیسی اسدلو  مشهور به قراخانلو فرزند اسلام كد نامزد 1274
22 - آقای حسین اسدنژاد فرزند قدرت كد نامزد 1275
23 - آقای بهمن اسدی مشهور به اسدی فرزند عزیز كد نامزد 1276
24 - آقای شهرام اسدیان فرزند منصور كد نامزد 1278
25 - آقای حسن اسدی زرقان فرزند نورمحمد كد نامزد 1279
26 - آقای احد اسماعیلی فرزند صفر كد نامزد 1281
27 - آقای مهدی اسماعیلی فرزند علی  كد نامزد 1284
28 - خانم زهرا اسماعیلی كیا فرزند رستم علی كد نامزد 1286
29 - آقای سعید اسمعلی پورنهران مشهور به اسماعیل پور فرزند محمد كد نامزد 1287
30 - آقای محمدحسن اسوتچی فرزند علی كد نامزد 1291
31 - آقای عبدالحسین اشرف نیا مشهور به مهندس اشرف نیا فرزند محمدحسین كد نامزد 1292
32 - آقای احد اصغری فرزند قارداشعلی كد نامزد 1294
33 - آقای رسول اصغری فرزند عیسی كد نامزد 1295
34 - آقای محمد اصغری مشهور به اصغری النجقی فرزند علی كد نامزد 1296
35 - آقای غلامرضا اعظم پارسا مشهور به پارسا فرزند اسماعیل كد نامزد 1297
36 - آقای رحمن اعلم مشهور به اعلمی فرزند بایرام كد نامزد 1298
37 - آقای حمیدرضا افشارجو فرزند محمود كد نامزد 1415
38 - آقای روح اله اقبالی دیزجیكان فرزند اصغر كد نامزد 1416
39 - آقای بابك اكبرپورسوره فرزند اسداله كد نامزد 1417
40 - آقای رحیم اكبرنژاد فرزند ابراهیم كد نامزد 1418
41 - آقای محمدحسین اكبرنژاد فرزند بایرامعلی كد نامزد 1419
42 - آقای محمدرضا اكبری فرزند ستار كد نامزد 1421
43 - خانم آمنه امامی اویلق فرزند حسن كد نامزد 1426
44 - آقای محمدامین امراللهی بیوكی فرزند علی محمد كد نامزد 1427
45 - آقای مرتضی امیدبره كتانلو فرزند روح اله كد نامزد 1428
46 - آقای داود امیرحقیان فرزند محمود كد نامزد 1451
47 - آقای جلیل امیركاردوست فرزند كاظم كد نامزد 1452
48 - آقای یعقوب انتظارقراملكی مشهور به قراملكی فرزند اكبر كد نامزد 1457
49 - آقای محمد انجاری زاد فرزند دستگیر علی كد نامزد 1458
50 - آقای فرامرز انصاری فرزند مرغوب كد نامزد 1459
51 - آقای احمد انیسه فرزند یداله كد نامزد 1462
52 - آقای مرتضی اهنكرپروین (آهنگر پروین) فرزند مهدی كد نامزد 1464
53 - آقای یعقوب ایازلو فرزند حسن كد نامزد 1465
54 - آقای سعید ایمان پورجدئی فرزند حمید كد نامزد 1468
55 - آقای امیر ایمانی فرزند محمدحسین كد نامزد 1469
56 - آقای حیدر ایمانی فرزند میكائیل كد نامزد 1471
57 - آقای داود بابائی آرباطان فرزند یوسف كد نامزد 1472
58 - آقای فریدون بابائی اقدم مشهور به دکتر بابائی فرزند علی كد نامزد 1474
59 - آقای مهدی بابائی پیروزیان فرزند کریم كد نامزد 1475
60 - آقای سیدعلی بابائی فرشباف فرزند سیدحسین كد نامزد 1476
61 - آقای رامین بابائی نژاد فرزند مصطفی كد نامزد 1478
62 - آقای وحید باباپورباصر فرزند یوسف كد نامزد 1479
63 - آقای احمد بابل پورحكم آباد فرزند خلیل كد نامزد 1481
64 - آقای كمال بارعی فرزند رضی كد نامزد 1482
65 - آقای رضی اله باقری فرزند محمد كد نامزد 1485
66 - آقای كاوه باقری فرزند حیدر كد نامزد 1486
67 - آقای كریم باقری فرزند حسن كد نامزد 1487
68 - آقای اردلان بایبوردی فرزند اردشیر كد نامزد 1491
69 - آقای كریم بایرامی فرزند غلام كد نامزد 1492
70 - آقای علی بدری فرزند جعفر كد نامزد 1495
71 - آقای ابوالفضل بدیعی النجقی فرزند محمود كد نامزد 1496
72 - آقای مسعود برزگرجلالی مشهور به جلالی فرزند محمود كد نامزد 1498
73 - آقای جعفر برقی مقدم فرزند محمد كد نامزد 1512
74 - خانم وحیده برنون فرزند انشاءاله كد نامزد 1514
75 - خانم لیدا بهرامی قره آغاجی فرزند پرویز كد نامزد 1516
76 - آقای علی بهلولی فر مشهور به بهلولی فرزند موسی كد نامزد 1518
77 - آقای زمان بیانی فرزند بیوك كد نامزد 1519
78 - آقای احد بیگدلی خواجه دیزجی فرزند حبیب كد نامزد 1524
79 - آقای علی بیگ نژاد فرزند حیدرقلی كد نامزد 1525
80 - آقای افشین پتكچی یوسفی فرزند علی كد نامزد 1527
81 - آقای محمود پروین زاد فرزند فتح اله كد نامزد 1529
82 - آقای بهزاد پروین قدس مشهور به حاج ابوالفضل فرزند قدرت اله كد نامزد 1541
83 - آقای حبیب پروین نسب فرزند غفار كد نامزد 1542
84 - آقای علی پناه پور فرزند محمد حسن كد نامزد 1545
85 - آقای شاهرخ پناهی فرد فرزند حسن كد نامزد 1546
86 - آقای علی رضا پورآقابالائی مشهور به آقابالائی فرزند اصغر كد نامزد 1547
87 - آقای حسن پوراسمعیل مشهور به اسماعیل پور فرزند قدرت كد نامزد 1548
88 - آقای اصغر پورحسین فرزند مقصود كد نامزد 1561
89 - خانم زهرا پوررضا فرزند لطیف كد نامزد 1562
90 - خانم رقیه پورعباسعلی فرزند محمود كد نامزد 1564
91 - آقای علی پورعیسی فرزند مجید كد نامزد 1565
92 - آقای حیدرعلی پیرعلیلوسهرون مشهور به علیلو فرزند نعمت اله كد نامزد 1568
93 - آقای ایوب پیری مقدم ادرنگ فرزند محمدقلی كد نامزد 1571
94 - آقای یونس پیش قدم فرزند محمدعلی كد نامزد 1572
95 - آقای سیدوحید پیمان فرزند سیدجواد كد نامزد 1574
96 - آقای حامد پیمانی فرزند حمید كد نامزد 1575
97 - آقای محمدرضا ترزم پور فرزند محمود كد نامزد 1578
98 - آقای احمد تقوی كارترپ مشهور به جانباز فرزند حسین كد نامزد 1579
99 - آقای سیاوش تقی پورعیوضی فرزند اكبر كد نامزد 1581
100 - آقای بهلول تقی زاده فرزند علینقی كد نامزد 1582
101 - آقای امیرعباس تقی زاده فرتاش مشهور به امیر تقی زاده فرزند محمدعلی كد نامزد 1584
102 - خانم سحر توحیدی فرزند عسگر كد نامزد 1585
103 - آقای سعید ثباتی گاوگانی فرزند علی قلی كد نامزد 1586
104 - آقای حسین جاونكو فرزند اسماعیل كد نامزد 1589
105 - خانم لیلا جاویدان فرزند اصغر كد نامزد 1591
106 - آقای كاظم جاویدی فرزند غلامعلی كد نامزد 1592
107 - آقای یوسف جاهدان بنه كهل مشهور به كاتیوشا فرزند صمد كد نامزد 1594
108 - آقای ابراهیم جاهدشبستری فرزند رجبعلی كد نامزد 1595
109 - آقای مسعود جباری ولیسی فرزند مهدی كد نامزد 1597
110 - آقای حسین جدیری دلال زاده مشهور به دکتر جدیری فرزند جلیل كد نامزد 1598
111 - آقای اسمعیل جسورخواجه فرزند آقا علی كد نامزد 1612
112 - آقای یاشار جسورقزلجه فرزند احمد كد نامزد 1614
113 - آقای اباذر جعفری مشهور به حاج اباذر فرزند عبدالعلی كد نامزد 1615
114 - آقای محمدحسین جعفری مشهور به سردار جعفری فرزند حیدرعلی كد نامزد 1617
115 - آقای اصغر جعفری اندریان فرزند محمد صادق كد نامزد 1618
116 - آقای علی جعفری فرزند یعقوب كد نامزد 1619
117 - خانم لیلا جمالی بی رنگ فرزند اسماعیل كد نامزد 1621
118 - خانم فاطمه جمشیدی فرزند فرخ كد نامزد 1624
119 - آقای  سیدافشین جواهری بهتاش فرزند سیدحسن كد نامزد 1625
120 - آقای مجید چام فرزند علی كد نامزد 1627
121 - آقای محمدرضا چلانی فرزند سعید كد نامزد 1628
122 - آقای علی چلبی فرزند یداله كد نامزد 1629
123 - خانم آرزو چلبیانلو فرزند طومار كد نامزد 1641
124 - آقای اسماعیل چمنی فرزند بلوت كد نامزد 1645
125 - آقای جواد حاتمی فرزند عیسی كد نامزد 1646
126 - آقای محمدحسن حاجیان فرزند محمدحسین كد نامزد 1647
127 - آقای احتشام حاجی پورحاجی علیلو فرزند احمد كد نامزد 1649
128 - آقای  سعید حاجی زاده بخشایش مشهور به خبرنگار فرزند محمد كد نامزد 1652
129 - آقای سعید حاجی زاده حكم آبادی فرزند محمدرضا كد نامزد 1654
130 - آقای محمدعلی حبیبی خرمالو فرزند علی كد نامزد 1657
131 - آقای كریم حبیبی كیا فرزند امامعلی كد نامزد 1658
132 - آقای ابوالفضل حسن پور فرزند حسن كد نامزد 1674
133 - آقای علیرضا حسن زاده مشهور به حسن زاده شهر بازی فرزند الهوردی كد نامزد 1675
134 - آقای محمدحسین حسن زاده فرزند حسن كد نامزد 1676
135 - آقای مجید حسن زاده خانمیری   فرزند خداقلی كد نامزد 1678
136 - آقای علی حسنی توفیقی مشهور به توفیق فرزند غلامحسین كد نامزد 1681
137 - آقای ابراهیم حسین بیگی زاده فرزند عباسعلی كد نامزد 1682
138 - آقای حمید حسینپورارونقی فرزند رحمان كد نامزد 1684
139 - آقای ناصر حسین زاده فرزند حافظعلی كد نامزد 1686
140 - آقای مسعود حسین زاده امینی فرزند اصغر كد نامزد 1687
141 - آقای میرداود حسینی فرزند میرستار كد نامزد 1691
142 - آقای مهدی حضرتقلی زاده فرزند لطف اله كد نامزد 1692
143 - خانم اكرم حضرتی لیلان مشهور به مهری فرزند فریدن كد نامزد 1694
144 - آقای حسین حق دوست شیروانه ده فرزند داود كد نامزد 1696
145 - آقای رسول حق شناس فرزند محمدعلی كد نامزد 1697
146 - آقای مهرداد حكمت شعار فرزند حسن كد نامزد 1712
147 - آقای عباس حیدرزاده فرزند محرم كد نامزد 1714
148 - آقای مختار حیدری فرزند احمد كد نامزد 1715
149 - آقای حسین حیدری منور فرزند محمدعلی كد نامزد 1716
150 - آقای علی خادم فسقندیس مشهور به مهندس علی خادم فرزند احمد كد نامزد 1719
151 - خانم المیرا خاماچی فرزند جمال كد نامزد 1721
152 - آقای بهروز خاماچی مشهور به استاد خاماچی فرزند اكبر كد نامزد 1724
153 - آقای داود خانلاری فرزند محمد كد نامزد 1725
154 - آقای محمد خانی فرزند بخشی كد نامزد 1726
155 - آقای بهروز خانی آبخواره فرزند رحیم كد نامزد 1727
156 - آقای یوسف خانی (خانی چراغلو) فرزند علی كد نامزد 1728
157 - آقای غلامحسین خبازی باسمنج فرزند علی كد نامزد 1741
158 - آقای امیررضا خدائی فرزند یعقوب كد نامزد 1742
159 - آقای مهدی خدائی فرزند محمد كد نامزد 1745
160 - آقای محمدحسین خدابخش چاخرلو مشهور به خدابخش فرزند شیرویه كد نامزد 1746
161 - آقای رضا خداكرمی علی آبادی فرزند احمد كد نامزد 1748
162 - آقای محمدرضا خداوردی زاده فرزند عباس كد نامزد 1749
163 - خانم زهرا خدایارنوشهر فرزند قربانعلی كد نامزد 1751
164 - خانم مریم خدایاری فرزند فیض الله كد نامزد 1752
165 - آقای غلامرضا خسرویان فرزند ممی كد نامزد 1756
166 - آقای عزت اله خلیفهءسلیمانلو مشهور به خلیفه فرزند ماشاالله كد نامزد 1759
167 - آقای منوچهر خلیلی فائزی فرزند محمود كد نامزد 1761
168 - آقای مهرداد خیردوست فرزند عبدالمجید كد نامزد 1762
169 - آقای علی اكبر دادجویان فرزند محمدحسین كد نامزد 1764
170 - آقای اباصلت دادروان نوجه ده مشهور به اباصلت فرزند بهروز كد نامزد 1765
171 - آقای شهرام دبیری اسكوئی فرزند رحیم كد نامزد 1768
172 - خانم اكرم دربان فلك ناصفی فرزند احمد كد نامزد 1769
173 - آقای رسول درس خوان مشهور به دكتر درسخوان فرزند رحیم كد نامزد 1781
174 - آقای غلامرضا دشن فرزند اسگندر كد نامزد 1782
175 - آقای علی دلكش فرزند رحیم كد نامزد 1784
176 - آقای داود دهقان فرزند مختار كد نامزد 1786
177 - آقای جواد ذالی فرزند محمد كد نامزد 1789
178 - آقای غلامرضا زكی شادباد فرزند حسن كد نامزد 1791
179 - آقای جلیل راستاد فرزند حسین كد نامزد 1792
180 - آقای احد راشد مشهور به مهندس راشد فرزند رجبعلی كد نامزد 1794
181 - آقای اصغر راضی فرزند حسین كد نامزد 1795
182 - خانم رقیه راعی فتح آباد فرزند اصغر كد نامزد 1796
183- آقای جعفر رحمانی كهنموئی مشهور به دكتر رحمانی فرزند علی كد نامزد 1797
184 - آقای نادر رحیم زاده فرزند مهدی كد نامزد 1798
185 - آقای اكبر رزقی خسروشاهی فرزند غلامعلی كد نامزد 1814
186 - آقای محمد رسولی ساعی فرزند ابراهیم كد نامزد 1815
187 - آقای علیرضا رضائی فرزند اسداله كد نامزد 1816
188 - آقای مهدی رضائی فرزند ملکعلی كد نامزد 1817
189 - آقای قادر رضائی جیقه فرزند بیوك كد نامزد 1819
190 - آقای مهرداد رضائی قدیم فرزند علی اكبر كد نامزد 1821
191 - آقای سیدمهدی رضائی نبیی مشهور به مهندس رضائی فرزند سیدمحسن كد نامزد 1824
192 - آقای علی اصغر رضائی ینگجه مشهور به رضائی فرزند قربانعلی كد نامزد 1825
193 - آقای میرسعید رضوان لیلان فرزند میرسلام اله كد نامزد 1826
194 - آقای میرسلام اله رضوان لیلان فرزند میر علی كد نامزد 1827
195 - آقای خلیل رضوی مجارشین فرزند محسن كد نامزد 1828
196 - آقای محمدابراهیم رمضانی مشهور به رمضانی محیط زیست فرزند بهمن كد نامزد 1841
197 - آقای جابر رنجدارارشتناب فرزند عوض كد نامزد 1842
198 - آقای امیر رهبرپور فرزند كاظم كد نامزد 1846
199 - آقای حسین زارع فرزند ایوب كد نامزد 1847
200 - آقای میرمجید زارع امینی فرزند میر مهدی كد نامزد 1848
201 - آقای رسول زارع زاده عبدالجبار مشهور به حاج رسول فرزند ممی كد نامزد 1849
202 - آقای محمود زارع نكارستان فرزند قدیر كد نامزد 1851
203 - آقای علی زارعی فرزند نعمت اله كد نامزد 1852
204 - آقای عزیز زاهدی فرزند سعید كد نامزد 1854
205 - آقای علیرضا زرینه پور فرزند ستار كد نامزد 1859
206 - آقای موسی زلفی مشهور به حاج موسی زلفی فرزند یوسفعلی كد نامزد 1861
207 - آقای ابراهیم زمانی آقجه كهل فرزند محمد كد نامزد 1862
208 - آقای محمد زوارقلعه لر فرزند حسن كد نامزد 1865
209 - آقای احمد سارخان زاده فرزند محمد كد نامزد 1868
210 - خانم خدیجه ساعدایرانق فرزند میرعلی اكبر كد نامزد 1869
211 - آقای مجید ساقی نژادخیرالدین فرزند حمید كد نامزد 1872
212 - آقای محمداسد سالك یوسفی فرزند اسد كد نامزد 1874
213 - آقای عقیل ستارلواندریان فرزند مسلم كد نامزد 1875
214 - خانم معصومه سرائی فرزند طاهر كد نامزد 1876
215 - خانم خدیجه سرخوش فرزند محرم كد نامزد 1878
216 - آقای رضا سعادت پورعلویق مشهور به علیرضا - مهندس فرزند محمد كد نامزد 1879
217 - آقای حسن سعادتی فرزند ابوالفضل كد نامزد 1891
218 - آقای جعفر سعیدی مهرآباد فرزند محمد رسول كد نامزد 1894
219 - آقای محسن سلمان زاد فرزند ایوب كد نامزد 1895
220 - آقای اسماعیل سلیمی فرزند كمال كد نامزد 1896
221 - آقای داود سهرابی فرزند فریدون كد نامزد 1897
222 - آقای خداشكر سهرابی قراخانلو فرزند حسن كد نامزد 1898
223 - خانم لیلا سهیلی وند فرزند حسین كد نامزد 1912
224 - آقای ابوالفضل شاكر فرزند نصراله كد نامزد 1916
225 - آقای عباس شاملی مشهور به مهندس حاج عباس شاملی فرزند قلی كد نامزد 1917
226 - آقای سعید شاه احمدیان فرزند حمید كد نامزد 1918
227 - آقای علی شاهدبهروز مشهور به مهندس شاهد فرزند رسول كد نامزد 1921
228 - آقای احمد شاهین پور فرزند محمدعلی كد نامزد 1924
229 - آقای صمد شایق عباس آباد فرزند اكبر كد نامزد 1926
230 - آقای حسین شریفی فرزند الماس كد نامزد 1927
231 - آقای نادر شعبان پور فرزند بهمن كد نامزد 1929
232 - آقای ناصر شعبان پور فرزند بهمن كد نامزد 1941
233 - آقای اصغر شفائیه هیق فرزند علی حسین كد نامزد 1942
234 - آقای حسین شفیع زاده فرزند بیوك كد نامزد 1945
235 - آقای جعفر شكوریان فرزند بلال كد نامزد 1949
236 - آقای سیدحسن شكوری بیلانكوهی فرزند میرعبدالله كد نامزد 1951
237 - آقای مهدی شمشیری بیرامی مشهور به دكتر شمشیری فرزند حسین كد نامزد 1952
238 - آقای جواد شهلائی باقری مشهور به جواد شهلائی فرزند علی كد نامزد 1957
239 - آقای طاهر شه منظری فرزند بیوك كد نامزد 1958
240 - آقای امین شهیر فرزند علی كد نامزد 1959
241 - آقای ایرج شهین باهر فرزند اكبر كد نامزد 1961
242 - آقای علی شیاری فرزند عباسعلی كد نامزد 1962
243 - آقای بهزاد شیدائی فرزند محمدصالح كد نامزد 1965
244 - آقای یعقوب شیرزادی بناب مشهور به جانباز شیرزادی فرزند علی اکبر كد نامزد 1967
245 - آقای حبیب شیری آذر فرزند یوسف كد نامزد 1968
246 - خانم فرناز صاحب خیر فرزند یوسف كد نامزد 1969
247 - آقای كریم صادق زاده تبریزی مشهور به صادق زاده فرزند محمدعلی كد نامزد 1971
248 - آقای حامد صادق زاده زنوزی مشهور به مهندس حامدصادق زاده زنوزی فرزند صادق كد نامزد 1972
249 - آقای جواد صادقی فرزند علی كد نامزد 1974
250 - آقای رشید صالح پور مشهور به حاج رشید جانباز فرزند رحمان كد نامزد 1976
251 - آقای صابر صبوری فرزند رجبعلی كد نامزد 1978
252 - آقای یعقوب صبوری فرزند مختار كد نامزد 1979
253 - آقای محمدعلی صدیقی علاء مشهور به صدیقی/صدیق فرزند محمد كد نامزد 1984
254 - آقای رسول صفرزاده فرزند ذوالفقار كد نامزد 1985
255 - آقای فرهاد صفری فرزند ابوالفضل كد نامزد 1986
256 - آقای ابراهیم صفریان فرزند موسی كد نامزد 1987
257 - آقای هامون صیادی فر فرزند امیر كد نامزد 2124
258 - خانم راحله ضراب زاده فرزند یوسف كد نامزد 2125
259 - آقای محمد طاقی بیرق فرزند حسن كد نامزد 2126
260 - آقای اصغر طهماسب پور فرزند حمزه علی كد نامزد 2128
261 - آقای محمدرضا طهماسبی فرزند جبرئیل كد نامزد 2129
262 - آقای اصغر عابدزاده اندریان فرزند عمران كد نامزد 2145
263 - آقای اكرام عابدی آبش احمدلو فرزند مجید كد نامزد 2147
264 - آقای صمد عالمی فرزند محمد رحیم كد نامزد 2149
265 - آقای احد عبادی فرزند محمدتقی كد نامزد 2151
266 - آقای هومن عباس زاده فرزند غلامحسین كد نامزد 2154
267 - آقای علیرضا عباسی فرزند بصیر كد نامزد 2157
268 - آقای محمد عباسی شكوهی فرزند غلامرضا كد نامزد 2158
269 - آقای داود عباسی عربلوی آقاعلی فرزند فرهاد كد نامزد 2159
270 - آقای محمدرضا عبدجلیل فرزند جعفر كد نامزد 2162
271 - آقای عزیز عبدی كچی كاغی فرزند اسداله كد نامزد 2164
272 - آقای مهدی عظیمی مشهور به مهندس عظیمی فرزند محمد كد نامزد 2167
273 - آقای حمید علی اكبری مشهور به مهندس اکبری فرزند جمشید كد نامزد 2171
274 - آقای ایوب بابائی (علی بابائی جباری)  مشهور به مهندس بابائی فرزند محمدباقر كد نامزد 2172
275 - آقای جواد علی پور فرزند علی اصغر كد نامزد 2174
276 - آقای مهدی علی پور فرزند بهمن كد نامزد 2175
277 - آقای امیرعباس علی پوربنائی فرزند احد كد نامزد 2176
278 - آقای احمد علیزاده مشهور به دکترعلیزاده- دکتر احمد علیزاده فرزند محرم كد نامزد 2179
279 - آقای خداوردی علیزاده فرزند اسفندیار كد نامزد 2181
280 - آقای محرمعلی علیزاده مشهور به محرم فرزند سعد اله كد نامزد 2182
281 - آقای مهدی علیزاده مشهور به عوض فرزند جلیل كد نامزد 2184
282 - آقای یحیی علیزاده فرزند ابوالحسن كد نامزد 2185
283 - آقای یوسف علیزاده مشهور به مهندس علیزاده فرزند خیبرعلی كد نامزد 2186
284 - آقای رحیم غفاری فرزند حسین كد نامزد 2191
285 - آقای رسول غفاری فرزند حیدرعلی كد نامزد 2192
286 - آقای رحمان غفاریان قهوه چی فرزند حسین كد نامزد 2194
287 - آقای مهدی غفاری لاله فرزند قربانعلی كد نامزد 2195
288 - آقای سعید فاتح حسین آباد مشهور به فاتح- فاتحی فرزند قربان كد نامزد 2196
289 - آقای محمدعلی فامیل براقی فرزند علیرضا كد نامزد 2197
290 - خانم مهری فتحی اربط فرزند ابوالفضل كد نامزد 2414
291 - آقای نوروزعلی فتحی قشلاق سفلی فرزند جلیل كد نامزد 2415
292 - آقای علی فخرآذر مشهور به مهندس فخرآذر فرزند محمود كد نامزد 2416
293 - آقای صمد فرامرزی لیقوان فرزند علی اكبر كد نامزد 2417
294 - خانم فرناز فراهنگ پور فرزند سیدحسین كد نامزد 2418
295 - آقای صفر فرج پور فرزند حافظ علی كد نامزد 2419
296 - آقای جلیل فرجی كلوانق فرزند عباداله كد نامزد 2421
297 - آقای جلال فرشبافی نژادذوقی فرزند حسین كد نامزد 2427
298 - آقای رشید فرشباف یوح فرزند ابوالفضل كد نامزد 2428
299 - آقای جلیل فرشی جلالی فرزند علی كد نامزد 2429
300 - آقای ابوطالب فرضی فرزند سیاب كد نامزد 2451
301 - آقای توحید فروغی خسروشاهی فرزند حسن كد نامزد 2452
302 - آقای امیر فریدرادپور فرزند جبار كد نامزد 2454
303 - آقای اسمعیل فلاح مشهور به دکتر فلاح فرزند قربان كد نامزد 2457
304 - آقای علیرضا فهیمی فرزند زلفعلی كد نامزد 2458
305 - آقای محمدعلی فیروزی گلوجه مشهور به دكترفیروزی فرزند جعفر كد نامزد 2459
306 - آقای اكبر فیروزی وند فرزند رضا كد نامزد 2461
307 - آقای ابراهیم فیضی كوك تپه فرزند سلطانعلی كد نامزد 2462
308 - آقای محمد فیضی هرزنق مشهور به حسین فرزند خیراله كد نامزد 2464
309 - آقای علی قدسی قشلاق مشهور به قدیمی فرزند رحیم كد نامزد 2467
310 - آقای اسفندیار قره باغی كریمی فرزند قلی كد نامزد 2469
311 - آقای مظاهر قصابی نجفی كلیبر فرزند سلدوز كد نامزد 2471
312 - آقای ارشد قلی زاده مشهور به صمد فرزند علی كد نامزد 2474
313 - آقای اكبر قلی زاده فرزند ابوالحسن كد نامزد 2475
314 - خانم پروین قوسی فرزند علیرضا كد نامزد 2476
315 - آقای سخاوت قویدل كلاش فرزند عنایت كد نامزد 2478
316 - آقای محمدرضا قویدل وحید مشهور به رضا فرزند حسین كد نامزد 2479
317 - خانم مهروش كاظمی شیشوان فرزند سید حسین كد نامزد 2481
318 - آقای علی كانسی بابائی فرزند رسول كد نامزد 2482
319 - آقای فرمان كرمروان فرزند محمدكاظم كد نامزد 2484
320 - آقای محمدرضا كرمی فرزند پرویز كد نامزد 2485
321 - آقای علیرضا كریم پورآزاد فرزند اكبر كد نامزد 2487
322 - خانم پریا كریمی فرزند الیاس كد نامزد 2489
323 - آقای محمدصادق كفشدوزپورپل سنگی مشهور به محمدصادق پورسنگی فرزند حسین كد نامزد 2492
324 - آقای رامین كلانتر فرزند رحیم كد نامزد 2494
325 - آقای مهدی كوه سلطانی فرزند رسول كد نامزد 2496
326 - آقای محمد كوهی فرزند تقی كد نامزد 2497
327 - خانم فهیمه گشتی فرزند غلام كد نامزد 2512
328 - خانم فریبا گلباز فرزند تیمور كد نامزد 2514
329 - آقای عارف گوزلی فرزند قربانعلی كد نامزد 2516
330 - آقای سرخوش گوزلی محمودآبادی فرزند اسلام كد نامزد 2517
331 - آقای غلامرضا گوهری فرزند محمد كد نامزد 2518
332 - آقای جعفر لطفی فرزند صفر علی كد نامزد 2521
333 - خانم رقیه لطفی مشهور به خدیجه فرزند تارویردی كد نامزد 2524
334 - آقای محمدباقر لطفی فرزند كریم كد نامزد 2526
335 - آقای لطیف لطیفی مشهور به استاد لطیفی فرزند سیف اله كد نامزد 2527
336 - آقای محمدعلی مالك كهنموئی مشهور به کهنموئی فرزند محمد كد نامزد 2529
337 - آقای سعید محدث صدیق فرزند علی اكبر كد نامزد 2541
338 - آقای جواد محمدپورفرد فرزند نصرت كد نامزد 2545
339 - آقای محمد محمدزاده اصل فرزند اسحق كد نامزد 2546
340 - آقای بابك محمدزاده علمداری فرزند علی اكبر كد نامزد 2547
341 - آقای كریم محمدزاده مارالانی اصل فرزند اسماعیل كد نامزد 2548
342 - آقای سعید محمدی فرزند یوسف كد نامزد 2549
343 - آقای  صادق محمدی فرزند نعمت كد نامزد 2561
344 - آقای اصغر محمدی پور فرزند ابراهیم كد نامزد 2565
345 - آقای جاوید محمودعلیلو مشهور به مهندس علیلو فرزند نوروز كد نامزد 2568
346 - آقای بهرام محمودی فرزند مسعود كد نامزد 2571
347 - آقای غلامرضا مختاری فریور مشهور به حسین مختاری فریور فرزند نقی كد نامزد 2574
348 - آقای جعفر مدبرخاك نژاد مشهور به مدبر فرزند جواد كد نامزد 2575
349 - آقای مهدی مددی زكلوجه فرزند تقی كد نامزد 2576
350 - آقای رضا مددی غریبدوستی فرزند حمداله كد نامزد 2578
351 - آقای علی رضا مرامی ایرانق فرزند حبیب كد نامزد 2579
352 - آقای سیدجواد مرتضوی فرزند میر كریم كد نامزد 2581
353 - آقای ابراهیم مرتضی زاده مشهور به مرتضوی فرزند رحیم كد نامزد 2582
354 - آقای حسین مرجانی فرزند بهروز كد نامزد 2584
355 - آقای محمدعلی مستانه گویشام فرزند عباس كد نامزد 2585
356 - آقای یاشار مستعلی پور فرزند اردشیر كد نامزد 2586
357 - خانم شبنم مسعودی اصل فرزند جواد كد نامزد 2587
358 - آقای علی مشایخی مشهور به شمع فرزند كریم كد نامزد 2589
359 - آقای مهدی مصلحتی ساربانقلی فرزند محمدنقی كد نامزد 2591
360 - خانم زینت مطلبی كندولی فرزند اورجعلی كد نامزد 2592
361 - آقای حمید مظاهری راد فرزند كریم كد نامزد 2594
362 - آقای مختار معتمدین فرزند محمد كد نامزد 2595
363 - آقای علی معمارزاده فرزند محمدباقر كد نامزد 2596
364 - خانم زیبا مغفوری فرزند محمد كد نامزد 2598
365 - آقای عبدالحمید مقدم دلجو فرزند محمدصادق كد نامزد 2612
366 - آقای یعقوب مقصودپور فرزند محمد كد نامزد 2614
367 - آقای مقصود ملائی مشهور به حاج مقصود-مولایی فرزند عزیز آقا كد نامزد 2616
368 - آقای محمدرضا ملتجائی فرید مشهور به مرتجائی و مرتضائی فرزند علی كد نامزد 2617
369 - آقای محمدحسین منافی گاوگانی مشهور به منافی فرزند یوسفعلی كد نامزد 2618
370 - آقای فرزاد منصفی فر فرزند صمد كد نامزد 2619
371 - آقای اسماعیل موسالو فرزند عبدالرحیم كد نامزد 2621
372 - خانم منیژه موسوی فرزند اكبر كد نامزد 2624
373 - آقای سیدداود موسوی نوجه ده سادات فرزند سیدعلی اکبر كد نامزد 2627
374 - خانم رقیه مهدی زاده فرزند بیوك كد نامزد 2629
375 - آقای میرمحمد میرخلیل زاده فرزند میر یعقوب كد نامزد 2645
376 - آقای مجید میرزائی فرزند سلیم كد نامزد 2646
377 - آقای سجاد میمندی فرزند التفات كد نامزد 2647
378 - آقای سیدعلی میرموسوی مشهور به سیدعلی فرزند سیدسلمان كد نامزد 2648
379 - آقای مهدی نادری مشهور به مهدی نوحه خوان فرزند بهارعلی كد نامزد 2649
380 - آقای غلامرضا ناصری قشلاق فرزند محبوبعلی كد نامزد 2651
381 - آقای تورج نبی دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد 2654
382 - آقای جواد ششگلانی (نجار ششگلانی) مشهور به ششگلانی فرزند علی كد نامزد 2656
383 - آقای حسین نجفی فرزند اصغر كد نامزد 2657
384 - آقای حسین نجفی فرزند ولیقلی كد نامزد 2658
385 - آقای عیسی نریمانی قورتلار فرزند كریم كد نامزد 2659
386 - آقای آرمین نصیری فرزند محمدحسین كد نامزد 2671
387 - آقای رسول نظرپور مشهور به -- فرزند صمد كد نامزد 2672
388 - آقای فرشاد نظرزاده فرزند صمد كد نامزد 2674
389 - آقای سیاوش نظمی فرزند عدالت كد نامزد 2676
390 - آقای سهراب نعلبندی مشهور به مهدی نعلبندی فرزند عوض كد نامزد 2678
391 - خانم معصومه نعمتی فرزند علی كد نامزد 2679
392 - خانم نرمین نعمتی فرزند زیداله كد نامزد 2681
393 - آقای بهرام نقدی فرزند علی كد نامزد 2684
394 - آقای محمد نقوی فرزند احمد كد نامزد 2685
395 - آقای میرمهدی نقی زاده فرزند میرشمیل كد نامزد 2686
396 - آقای علیرضا نوای باغبان مشهور به علی باغبان فرزند مصطفی كد نامزد 2687
397 - آقای علاالدین نورمحمدزاده هشترودی مشهور به حاج علاالدین فرزند هدایت كد نامزد 2691
398 - آقای رضا نوری پورهستی مشهور به نوری فرزند اسماعیل كد نامزد 2692
399 - آقای سعید نومی خلجان فرزند هاشم كد نامزد 2695
400 - آقای رحیم نهادی مشهور به حاج رحیم نهادی فرزند ابراهیم كد نامزد 2696
401 - آقای اكبر نیرومند فرزند صمد كد نامزد 2698
402 - آقای محمدحسین نیك فال آلانق مشهور به نیك فال فرزند زین العابدین كد نامزد 2712
403 - آقای حجت واحدنهند فرزند رحیم كد نامزد 2714
404 - آقای عبدالرحیم واعظی فرزند احمد كد نامزد 2715
405 - آقای ذكریا والائی مشهور به دكتر والائی فرزند حسین كد نامزد 2716
406 - آقای ناصر وحیدی مهر مشهور به وحیدی فرزند اكبر كد نامزد 2718
407 - آقای بهمن وزیری تیمورلوئی فرزند علیقلی كد نامزد 2719
408 - خانم آمنه وطن دوست فرزند اسماعیل كد نامزد 2721
409 - آقای داود وكیلی آذر فرزند فیض اله كد نامزد 2725
410 - آقای احد ولی پورشكوهی فرزند علی كد نامزد 2726
411 - خانم خدیجه ولی پورفرد مشهور به طیبه فرزند كریم كد نامزد 2728
412 - آقای فرخ ولی زاده علمداری فرزند میكائیل كد نامزد 2729
413 - آقای داود هادی قراملكی فرزند محمد كد نامزد 2741
414 - آقای احمد هاشمی اسكوئی مشهور به امیر احمد فرزند مسعود كد نامزد 2745
415 - آقای حسین همتی فرزند حسن پاشا كد نامزد 2746
416 - آقای رضا همتی فرزند علی كد نامزد 2747
417 - آقای وهاب یاری شخملو فرزند عزیز كد نامزد 2751
418 - آقای علی یثربی نیا فرزند احد كد نامزد 2752
419 - آقای میرمحمد یحیوی دغدغان مشهور به سیدمهدی فرزند میرحجت كد نامزد 2754
420 - آقای حجت اله یزدان شناس مشهور به دكتر یزدان شناس فرزند یداله كد نامزد 2756
421 - آقای جواد یغمائی سابق فرزند مقصود كد نامزد 2758
422 - آقای امین یوسف پوراقدم فرزند مهدی كد نامزد 2759

توجه :

1-   نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 21 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 21 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

2-   هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری تبریز در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

3-    شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.


منبع :http://anaj.ir/news/pages/37697

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شنبه 22 دی 1397 ساعت 14 و 52 دقیقه و 06 ثانیه
интернет кредит на карту
взять онлайн кредит
онлайн кредит в украине
он лайн кредит
получить кредит онлайн украина
سه شنبه 15 خرداد 1397 ساعت 13 و 54 دقیقه و 45 ثانیه
резинки для фитнеса длина
резиновая петля купить в украине
резинки для фитнеса ширина 2 см
фітнес резинки івано франківськ купити
фитнесс резинки s
esonstyle фитнес резинки поштучно
شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 09 و 14 دقیقه و 09 ثانیه
кредит онлайн с плохой кредитной историей украина
взять кредитку срочно в украине
онлайн кредит на карту в украине за 15 минут
займ онлайн на карту круглосуточно украина
займ на карту без отказов
займ без процентов мгновенно круглосуточно без отказа
денежные займы круглосуточно без отказа
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 22 و 04 دقیقه و 49 ثانیه

This is nicely expressed! !
low dose cialis blood pressure interactions for cialis cialis tablets tarif cialis france comprar cialis navarr precios de cialis generico buy cialis cialis prices in england cialis bula calis
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 14 و 39 دقیقه و 29 ثانیه
Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazing
spirit.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 14 و 47 دقیقه و 31 ثانیه
Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. This is a very smartly written article.
I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thank you for
the post. I'll certainly comeback.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 ساعت 23 و 21 دقیقه و 19 ثانیه
Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thanks
پنجشنبه 17 فروردین 1396 ساعت 17 و 01 دقیقه و 57 ثانیه
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering
what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% sure.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی