تبلیغات
شادباد مشایخ - احكام نماز جمعه
 
شادباد مشایخ
بسم الله الرحمن الرحیم به وبلاگ بهزادشوقی خوش آمدید تاسیس سال91
درباره وبلاگ


هرروزبرای انجام کارهای (فردا)برنامه ریزی کنید!
خوشبختی زندگی بر سه اصل است!
1)تجربه از دیروز
2)استفاده از امروز
3)امید به فردا

مدیر وبلاگ : بهزاد شوقی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟


احكام نماز جمعه1390-7-21

 نماز جمعه

مسأله 671ـ نمازجمعه دو ركعت است و در روز جمعه جانشین نماز ظهر می شود و در زمان حضور پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امام معصوم(علیه السلام) و نایب خاصّ او واجب عینی است، امّا در زمان غیبت كبری واجب تخییری است، یعنی میان نماز جمعه و نماز ظهر مخیّر است، ولی در زمانی كه حكومت عدل اسلامی باشد احتیاط آن است كه ترك نشود.

احكام نماز جمعه

الف: وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقداری كه اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود و با گذشتن این مقدار، وقت نماز جمعه پایان می یابد و باید نماز ظهر خوانده شود.

ب: كسانی كه تا دو فرسخی از محلّ نماز جمعه قرار دارند مشمول حكم نماز جمعه هستند و در صورتی كه نماز جمعه واجب عینی باشد حضور آنها در نماز جمعه واجب است.

ج: هرگاه كسی به خطبه ها نرسد و در نماز شركت كند، یا فقط یك ركعت از نماز جمعه را درك نماید نماز او صحیح است، ولی احتیاط واجب آن است كه عمداً تأخیر نیندازد.

د: نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود و حدّاقلّ جمعیّت برای انعقاد جمعه، پنج نفر است (امام جمعه و چهار نفر دیگر).

هـ : فاصله دو نماز جمعه باید كمتر از یك فرسخ نباشد كه اگر در كمتر از یك فرسخ دو نماز جمعه خوانده شود نماز اوّلی صحیح و دومی باطل است.

و: نماز جمعه بر «مسافران» و «زنان» و «بیماران» و «از كارافتادگان» واجب نیست، ولی اگر آنها در نماز جمعه حاضر شوند نمازشان صحیح است، امّا احتیاط واجب آن است كه پنج نفر اصلی نماز جمعه (امام و چهار نفر دیگر) غیر آنها باشد.

طریقه نماز جمعه

ز: نماز جمعه دو ركعت است مانند نماز صبح و دو قنوت دارد یكی در ركعت اوّل پیش از ركوع و دومی در ركعت دوم بعد از ركوع. مستحبّ است امام در ركعت اوّل، بعد از حمد، سوره جمعه را بخواند در ركعت دوم، سوره منافقین را و هرگاه مشغول یكی از اینها شود احتیاط واجب آن است كه به سوره دیگری عدول نكند.

ح: باید قبل از نماز جمعه دو خطبه به وسیله امام جمعه خوانده شود.

ط: خطبه ها باید بنابر احتیاط واجب بعد از اذان ظهر باشد و اگر قبل از آن خوانده شود اعاده كنند.

ی: هر یك از خطبه ها باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1ـ حمد و ثنای الهی.

2ـ صلوات بر محمّد و آل محمّد.

3ـ وعظ و ارشاد و سفارش به تقوای الهی.

4ـ خواندن یك سوره كوتاه در هر خطبه مانند سوره قل هو اللّه، قل یا أیّها الكافرون یا سوره والعصر (بنابر احتیاط واجب).

5ـ بنابر احتیاط واجب برای خود و مؤمنین و مؤمنات استغفار كند و در خطبه دوم ائمّه هدی(علیهم السلام) را هنگام صلوات و درود یك یك نام ببرد. بنابراین خطبه اوّل شامل پنج قسمت و خطبه دوم شامل شش قسمت است. امام باید خطبه ها را در حال قیام بخواند و میان دو خطبه جلوس مختصری بنماید و صدای خود را در حدّ مقدور به نمازگزاران برساند و وعظ و ارشاد را به زبان قابل فهم برای مردم ایراد كند.

ك: شایسته است خطیب ملبّس به عمامه و عبا باشد و بر عصا یا مانند آن تكیه كند و قبل از شروع به خطبه، به مأمومین سلام كند و سزاوار است مسائل مهمّ سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مسلمین و جهان اسلام و آن منطقه را برای مردم شرح دهد و آنها را به وظایفشان در برابر این مسائل آشنا سازد و در برابر توطئه های دشمنان به آنها هشدار دهد. پس خطیب باید حدّاكثر استفاده را از خطبه ها برای تهذیب نفوس مردم و آگاه ساختن آنها از مسائل مهمّ روز بنماید كه یكی از اهداف اصلی خطبه ها همین است. خطبه ها را با عبارات فصیح و گویا و بلیغ و مؤثّر و نافذ ایراد نماید تا خطبه ها تأثیر لازم را در نفوس مسلمین بگذارد و از این فریضه عبادی سیاسی بهره گیری كامل شود; هرگز به سراغ مسائل تفرقه انداز نرود و مسلمین را به وحدت در مقابل دشمنان دعوت نماید و احتیاط واجب آن است كه نمازگزاران هنگام ایراد خطبه با طهارت باشند و رو به امام نشینند و سكوت را رعایت كنند و به خطبه ها گوش فرا دهند، ولی اگر عمداً سخن بگویند، نماز جمعه آنها باطل نمی شود، هر چند كار خلافی كرده اند.

1391-6-26

(استفتائات مقام معظم رهبری)

س 606: نظر جنابعالى درباره شركت در نماز جمعه با توجه به اینكه در عصر غیبت حضرت حجت «عجل الله تعالى فرجه الشریف» به سر مى بریم، چیست؟ اگر افرادى اعتقاد به عدالت امام جمعه نداشته باشند، آیا تكلیف شركت در نماز جمعه از آنان ساقط مى شود؟

ج: هر چند نماز جمعه در عصر حاضر واجب تخییرى است و حضور در آن واجب نیست، ولى با توجه به فوائد و آثار شركت در آن، سزاوار نیست كه مؤمنین خود را از بركات حضور در این نماز به مجرد تشكیك در عدالت امام جمعه و یا عذرهاى واهى دیگر، محروم سازند.

س 607: معناى وجوب تخییرى در مسأله نماز جمعه چیست؟

ج: معناى آن این است كه مكلّف در اداى فریضه واجب ظهر روز جمعه بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیر است.

س 608: نظر جنابعالى در مورد شركت نكردن در نماز جمعه بر اثر بى مبالاتى، چیست؟

ج: ترك حضور و شركت نكردن در نماز عبادى سیاسى جمعه به خاطر اهمیت ندادن به آن، شرعا مذموم است.

س 609: بعضى از مردم به دلیل عذرهاى واهى و گاهى بر اثر اختلاف دیدگاهها، در نماز جمعه شركت نمى كنند، نظر جنابعالى در این باره چیست؟

ج: نماز جمعه هر چند واجب تخییرى است، ولى خوددارى از شركت در آن بصورت دائمى وجه شرعى ندارد.

س 610: آیا اقامه نماز جماعت ظهر همزمان با اقامه نماز جمعه در مكان دیگرى نزدیك محل اقامه نماز جمعه جایز است؟

ج: این كار فى نفسه اشكال ندارد و موجب برائت ذمّه مكلّف از فریضه ظهر جمعه مى شود، زیرا در عصر حاضر، نماز جمعه واجب تخییرى است، ولى با توجه به اینكه اقامه نماز جماعت ظهر در روز جمعه در مكانى نزدیك محل اقامه نماز جمعه باعث تفرقه صفوف مؤمنین مى شود و چه بسا در نظر مردم بى احترامى و اهانت به امام جمعه و كاشف از بى اعتنائى به نماز جمعه است، بنابراین سزاوار است كه مؤمنین اقدام به انجام آن نكنند، و حتى در صورتى كه مستلزم مفاسد و حرام باشد، واجب است از اقامه آن اجتناب كنند.

س 611: آیا خواندن نماز ظهر در فاصله زمانى بین نماز جمعه و نماز عصر، جایز است؟ اگر نماز عصر را شخصى غیر از امام جمعه بخواند، آیا اقتدا به او در نماز عصر جایز است؟

ج: نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است، ولى خواندن آن بعد از نماز جمعه از باب احتیاط اشكال ندارد و اقتدا در نماز عصر روز جمعه به غیر امام جمعه اشكال ندارد، ولى هرگاه بخواهد با مراعات احتیاط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز جمعه نماز عصر را به جماعت بخواند، احتیاط كامل این است كه به كسى اقتدا نماید كه نماز ظهر را احتیاطا بعد از نماز جمعه خوانده است.

س 612: اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه نخواند، آیا مأموم مى تواند آن را احتیاطا به جا آورد؟

ج: براى او جایز است.

س 613: آیا بر امام جمعه كسب اجازه از حاكم شرع واجب است؟ مراد از حاكم شرع چه كسى است؟ و آیا این حكم در شهرهاى دور دست هم جارى است؟

ج: اصل جواز امامت براى اقامه نماز جمعه متوقف بر این اجازه نیست، ولى ترتب احكام نصب وى براى امامت جمعه متوقف بر این است كه منصوب از طرف ولى امر مسلمین باشد و این حكم شامل هر سرزمین و شهرى كه ولى امر مسلمین در آن حاكم و مطاع است، مى شود.

س 614: آیا جایز است امام جمعه منصوب در صورت نبودن مانع یا معارض نماز جمعه را در غیر از مكانى كه براى آنجا نصب شده، اقامه نماید؟

ج: این عمل فى نفسه جایز است، ولى ا حكام انتصاب براى امامت جمعه بر آن مترتب نمى شود.

س 615: آیا انتخاب امام جمعه موقت باید به وسیله ولى فقیه باشد یا اینكه خود ائمه جمعه مى توانند افرادى را به عنوان امام جمعه موقت انتخاب نمایند؟

ج: جایز است امام جمعه منصوب شخصى را به عنوان جانشین موقت براى خودش انتخاب كند، ولى بر امامت فرد نائب، احكام انتصاب از طرف ولى فقیه مترتب نمى شود.

س 616: اگر مكلّف امام جمعه منصوب را عادل نداند و یادر عدالت او شك داشته باشد، آیا براى حفظ وحدت مسلمانان مى تواند به او اقتدا كند؟ آیا كسى كه در نماز جمعه شركت نمى كند، جایز است دیگران را تشویق به عدم حضور در آن نماید؟

ج: اقتدا به كسى كه او را عادل نمى داند و یا در عدالت وى شك دارد، صحیح نیست و نماز جماعت او هم صحیح نمى باشد، ولى حضور و شركت در نماز جماعت براى حفظ وحدت اشكال ندارد، و در هر صورت حق ندارد دیگران را ترغیب و تشویق به عدم حضور در نماز جمعه كند.

س 617: شركت نكردن در نماز جمعه كه براى مكلّف دروغگوئىف امام جمعه آن ثابت شده است، چه حكمى دارد؟

ج: مجرد كشف خلاف چیزى كه امام جمعه گفته، دلیل بر دروغگوئى او نیست، زیرا ممكن است گفته او از روى اشتباه یا خطا و یا توریه باشد، و سزاوار نیست انسان به مجرد توهّم خروج امام جمعه از عدالت، خود را از بركات نماز جمعه محروم نماید.

س 618: آیا تشخیص و احراز عدالت امام جمعه منصوب از طرف امام راحل یا ولى فقیه عادل، بر مأموم واجب است، یا اینكه انتصاب او به امامت جمعه براى اثبات عدالت وى كافى است؟

ج: اگر نصب او به امامت جمعه موجب وثوق و اطمینان مأموم به عدالت وى شود، در صحت اقتدا به او كافى است.

س 619: آیا تعیین امام جماعت براى مساجد از طرف علماى مورد اطمینان، یا تعیین ائمه جمعه از طرف ولىّ امر مسلمین، نوعى شهادت بر عدالت آنان محسوب مى شود یا اینكه باید در باره عدالت آنان تحقیق شود؟

ج: اگر نصب امام جمعه یا جماعت موجب اطمینان به عدالت وى شود، اقتدا به او جایز است.

س 620: در صورت شك در عدالت امام جمعه و یا خداى نكرده یقین به عدم آن، آیا اعاده نمازهائى كه پشت سر او خوانده ایم، واجب است؟

ج: اگر شك در عدالت یا یقین به عدم عدالت بعد از فراغ از نماز باشد، نمازهاى خوانده شده صحیح است و اعاده آنها واجب نیست.

س 621: شركت در نماز جمعه كه از طرف دانشجویان كشورهاى اسلامى در كشورهاى اروپائى و غیر آنها برگزار مى شود و بیشتر شركت كنندگان در آن و همچنین امام جمعه از برادران اهل سنت هستند، چه حكمى دارد؟ و در این صورت آیا خواندن نماز ظهر بعد از اقامه نماز جمعه واجب است؟

ج: شركت در آن براى حفظ وحدت و اتحاد مسلمانان اشكال ندارد و خواندن نماز ظهر واجب نیست.

س 622: در یكى از شهرهاى پاكستان مدت چهل سال است كه نماز جمعه برگزار مى شود. در حال حاضر شخصى بدون رعایت فاصله شرعى بین دو نماز جمعه، اقدام به برگزارى نماز جمعه دیگرى نموده كه منجر به بروز اختلاف بین نمازگزاران شده است، این عمل شرعا چه حكمى دارد؟

ج: انجام هر گونه كارى كه منجر به بروز اختلاف بین مؤمنین و پراكندگى صفوف آنان شود، جایز نیست، چه رسد به مثل نماز جمعه كه از شعائر اسلامى و از مظاهر وحدت صفوف مسلمانان است.

س 623: خطیب مسجد جامع جعفرى در راولپندى اعلام نموده كه نماز جمعه به علت كارهاى ساختمانى در آن برگزار نخواهد شد، و اكنون كه عملیات تعمیر مسجد به پایان رسیده، با مشكلى مواجه شده ایم و آن اینكه در فاصله چهار كیلومترى ما نماز جمعه در مسجد دیگرى اقامه مى شود. با توجه به مسافت مزبور آیا اقامه نماز جمعه در مسجد جامع جعفرى صحیح است یا خیر؟

ج: اگر فاصله بین دو نماز جمعه یك فرسخ شرعى نباشد، نماز جمعه اى كه بعد از نماز جمعه اول برگزار مى شود، باطل است و در صورتى كه مقارن هم اقامه شوند هر دو باطل مى باشند.

س 624: آیا خواندن نماز جمعه كه به صورت جماعت اقامه مى شود، به طور فرادى صحیح است؟ بدین معنى كه شخصى نماز جمعه را به صورت فرادى در كنار كسانى كه آن را به نحو جماعت برگزار مى كنند، بخواند.

ج: از شرائط صحت نماز جمعه، این است كه به صورت جماعت اقامه شود. نماز جمعه به نحو فرادى صحیح نیست.

س 625: كسى كه نمازش شكسته است آیا مى تواند آن را به صورت جماعت پشت سر امام جمعه بخواند؟

ج: نماز جمعه از مأموم مسافر صحیح و مجزى از نماز ظهر است.

س 626: آیا ذكر نام مبارك حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یكى از ائمه مسلمانان در خطبه دوم نماز جمعه واجب است؟ یا اینكه واجب است ذكر نام آن حضرت به قصد استحباب باشد؟

ج: عنوان ائمه مسلمین شامل حضرت زهراى مرضیه علیها السلام نمى شود و ذكر نام مبارك آن حضرت در خطبه نماز جمعه واجب نیست، ولى تبرك جستن به ذكر نام شریف آن حضرت اشكال ندارد، بلكه امرى پسندیده و موجب اجر و ثواب است.

س 627: در حالى كه امام جمعه نماز جمعه رااقامه مى كند، آیا مأموم مى تواند براى خواندن نماز واجب دیگرى به او اقتدا نماید؟

ج: صحت آن، محل اشكال است.

س 628: آیا خواندن خطبه هاى نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعى صحیح است؟

ج: خواندن آن قبل از زوال جائز است، ولى احتیاط آن است كه قسمتى از آن در وقت ظهر باشد.

س 629: اگر مأموم چیزى از خطبه هاى نماز جمعه را درك نكند، بلكه فقط هنگام نماز حاضر شود و به امام جمعه اقتدا نماید. آیا نماز او صحیح و مجزى است؟

ج: نماز او صحیح و مجزى است، حتى اگر امام را در ركوع ركعت آخر نماز جمعه درك كند.

س 630: نماز جمعه در شهر ما یك ساعت و نیم بعد از اذان ظهر اقامه مى شود، آیا این نماز مجزى از نماز ظهر است یا اینكه اعاده آن لازم است؟

ج: وقت نماز جمعه از اول زوال خورشید شروع مى شود و أحوط آن است كه از اوائل عرفى زوال در حدود یكى دو ساعت به تأخیر نیفتد.

س 631: كسى كه توانائى رفتن به نماز جمعه را ندارد، آیا مى تواند نمار ظهر و عصر را در اوائل وقت بخواند یا اینكه باید صبر كند تا نماز جمعه تمام شود و بعد از آن نماز ظهر و عصر را بخواند؟

ج: صبر كردن بر او واجب نیست و مى تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند.

س 632: اگر امام جمعه منصوب، سالم و حاضر در محل برگزارى نماز جمعه باشد، آیا جایز است، كه امام جمعه موقت را مكلّف به اقامه نماز جمعه نماید؟ آیا صحیح است به امام جمعه موقت اقتدا كند؟

ج: اقامه نماز جمعه به امامت نایب امام جمعه منصوب و اقتداى امام منصوب به نائب خود اشكال ندارد.

منبع اول:http://namaz.namaz.ir
احكام نماز جمعه

مسأله 41- كسی كه نماز جمعه را به امامی اقتدا كرده می تواند نماز عصر را نیز به همان امام اقتدا كند و اگر بخواهد بعد از اقتدا به امام جمعه در نماز عصر احتیاطاً نماز ظهر را هم بخواند1 باید بعد از پایان نماز جماعت عصر، نماز ظهر و عصر را مجدداً بجا آورد2 مگر این كه امام هم بعد از خواندن نماز جمعه احتیاطاً نماز ظهر را بجا آورده باشد که در این صورت اگر مأموم نیز همین طور عمل كرده لازم نیست نماز عصر را دوباره تكرار كند.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست

1- مكارم: رعایت اینگونه احتیاطات [در این مسأله] لزومی ندارد.

2- فاضل، نوری: كسی كه نماز جمعه را به امامی اقتدا كرده می تواند نماز عصر را نیز به همان امام اقتدا كند، ولی اگر بخواهد احتیاطاً نماز ظهر را هم بخواند راه آن این است كه پس از پایان نماز جماعت مجدداً نماز ظهر و عصر را (نوری: بطور فرادی) بجا آورد...

مسأله 42- اگر امام و مأموم بخواهند پس از نماز جمعه نماز ظهر را احتیاطاً 1 بجا آورند می توانند آن را به جماعت برگزار كنند ولی مأمومی كه در نماز جمعه شركت نكرده اگر به این نماز احتیاطی اقتدا كند از نماز ظهر او مجزی نیست و باید آن را اعاده نماید2.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست

1- مكارم: رعایت اینگونه احتیاطات [در این مسأله] لزومی ندارد.

2- فاضل: مأمومی كه درنماز جمعه شركت نكرده ، نمی تواند به این نماز اقتدا كند و اگر به این نماز اقتدا كند از نماز ظهر او مجزی نیست و باید آن را اعاده نماید.

مسأله 43- اگر مأمومی كه ركوع ركعت اول امام جمعه را درك كرده به علت كثرت جمعیت یا غیر آن نتواند در سجده ها با امام همراهی كند در این صورت اگر بتواند پس از قیام امام برای ركعت دوم، سجده ها را خود بجا آورد و قبل از ركوع یا در حین آن به امام ملحق شود، نمازش صحیح است1، و الا باید به حال خود باقی بماند تا امام به سجده های ركعت دوم برسد آنگاه دو سجده را به نیت سجده های ركعت اول نماز خود همراه امام بجا آورد و سپس ركعت دوم را فرادی بخواند و نمازش صحیح است ولی اگر آنها را به نیت سجده های ركعت دوم و یا به نیت متابعت امام انجام دهد2 احتیاط واجب آن است كه از آن دو سجده صرفنظر كرده و دو سجده دیگر به نیت سجده های ركعت اول بجا آورد و سپس به ركعت دوم بپردازد و پس از اتمام نماز، نماز ظهر را هم بجا آورد.

1- مکارم: احتیاط واجب در این صورت اعاده نماز به صورت ظهر بعد از اتمام نماز جمعه است.

2- تبریزی: نماز جمعه اش باطل شده و باید نماز ظهر را بخواند لکن احتیاط مستحب در این صورت آن است که از آن دو سجده صرفنظر کرده و دو سجده دیگر به نیت سجده های رکعت دیگر بجا آورد و سپس به رکعت دوم بپردازد و پس از اتمام نماز نماز ظهر را هم بجا آورد.

 

اراكی: مسأله- اگر مأموم در اثرازدحام جمعیت نتوانست دو سجده ركعت اول را انجام دهد، چون یك ركن نماز كم شده است، احتیاط واجب آن است كه به صورت جمعه تمام كند و پس از آن، نماز ظهر را بخواند.

مسأله 44-اگر مأموم به قصد اتصال به نماز، درركوع ركعت دوم تكبیر بگوید و به ركوع برود ولی شك كند كه ركوع امام را درك كرده یا نه، نمازجمعه او محقق نمی شود و احتیاط واجب آن است كه آن نماز را به نیت نماز ظهر به پایان برساند1 و سپس نماز ظهر را اعاده كند.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست.

1- فاضل: فرادی به پایان برساند...

تبریزی: مسأله- چنانكه در مسأله 22 گفته شد اگر مأموم در ركوع ركعت دوم به امام برسد، باید به قصد رجاء وارد نماز جمعه شده و ركعت دوم نماز خود را بطور فرادی بخواند ولی نمی تواند به آن اكتفا كند و باید نماز ظهر را هم بجا آورد.

مسأله 45- اگر مأمومین پس از اتمام خطبه ها و شروع نماز امام، از اقتدا به او خودداری كنند و امام را تنها بگذارند نماز جمعه منعقد نشده و باطل است و امام می تواند آن نماز را رها نموده و به نماز ظهر بپردازد ولی احتیاط مستحبّ 1 آن است كه نیت خود را به نماز ظهر برگرداند و پس از اتمام آن مجدداً نماز ظهر را بخواند و احتیاط بیشتر در آن است كه نماز را با همان نیت نماز جمعه تمام كند و سپس نماز ظهر را بجا آورد.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست

1- مكارم: نیازی به این احتیاط و احتیاط بعد نیست.

مسأله 46-اگر نماز جمعه با عدد كامل – حداقل 4 نفر به اضافه امام- منعقد شود – ولو این كه فقط تكبیر آن را گفته باشند- و سپس متفرق شوند، نماز باطل می شود، چه همه مأمومین یا بعضی از آنها متفرق شوند و امام باقی بماند و چه برعكس، چه یك ركعت كامل نماز را خوانده باشند و چه كمتر، ولی احتیاط مستحب1 آن است كه باقیمانده ها نماز جمعه را تمام كنند و سپس نماز ظهر را هم بجا آورند اما اگر بعضی از آنها در اواخر ركعت دوم2 بلكه بعد از ركوع ركعت دوم متفرق شوند نماز جمعه صحیح است و احتیاط مستحب3 آن است كه پس از آن نماز ظهر را هم بجا آورند.

1- مكارم: نیازی به این احتیاط نیست.

2- تبریزی: یعنی بعد از سربرداشتن از سجده دوم ، زودتر تشهد و سلام را گفته اند و متفرق شده اند نماز جمعه صحیح است و احتیاط مستحب آن است كه پس از آن نمازظهر را هم بجا آورند.

3- مكارم: احتیاط واجب.

اراكی: مسأله- اگر امام تكبیرة الاحرام نماز جمعه را گفت و مأمومین متفرق شدند به طوری كه هیچ كس باقی نماند، در این صورت نماز جمعه باطل است ولی احتیاط آن است كه آن را به صورت نماز جمعه تمام كند و بعد نمازظهر را بخواند، اگر مأمومین تكبیرة الاحرام نماز جمعه را هم گفتند بعد از آن متفرق شدند باید نماز را تمام كند و احتیاط آن است كه نماز ظهر را نیز بخوانند.

مسأله 47-اگر عدد مأمومین بیش از حد لازم چهار نفر برای نماز جمعه باشد پراكندگی عده ای از آنها مطلقاً ضرر ندارد به شرط آن كه افراد باقیمانده از چهار نفر كمتر نباشند.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست.

مسأله 48-اگر پنج نفر یا بیشتر، برای نماز جمعه مهیا شوند ولی در اثناء خطبه ها یا بعد از آنها و قبل ازاقامه نماز متفرق شوند و برنگردند به طوری كه كمتر از – 5 نفر – باقی مانده باشند وظیفه افراد باقیمانده نماز ظهر است.

اراكی: مسأله- اگر دربین خطبه افراد پراكنده شوند و برای نماز بازنگشتند و تعداد افراد شركت كننده از پنج نفر كمتر شد بر هر كدام از آنها نماز ظهر واجب است.

مسأله 49-در صورتی كه قبل از انجام مسمای واجب در خطبه ها «یعنی حداقل از واجبات خطبه ها كه بتوان آنها را خطبه نامید» عده ای از مأمومین متفرق شوند و كمتر از چهار نفر بمانند و پس از مدت كوتاهی برگردند «به طوری كه عدد لازم پنج نفر كامل شود» اگر امام در این فاصله سكوت كرده باشد پس از مراجعت مأمومین باید از نقطه ای كه خطبه را قطع نموده ادامه دهد ولی اگر «با وجود تقلیل مأمومین باید از حد نصاب لازم» خطبه را ادامه داده و جریان امر به صورتی بوده كه افراد پراكنده صدای او را نشنیده اند1، باید پس از مراجعت آنها و تكمیل عدد لازم، آن قسمت را در غیاب آنها خوانده اعاده كند، و اگر زمان بازگشت مأمومین طولانی باشد به طوری كه عرفاً به یكپارچگی خطبه لطمه بزند باید امام خطبه را اعاده كند، چنانچه اگر با ورود مأمومین جدید هم عدد لازم پنج نفر كامل بشود اعاده خطبه ضروری است.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست.

1- مكارم: كفایت این مقدار مشكل است بلكه باید افراد در جماعت جمع باشند و خطبه را بشنوند.

مسأله 50-اگر مأمومین بعد از خطبه یا در اثنای آن متفرق شوند – به طوری كه كمتر از 5 نفر باقی بمانند – و سپس برگردند تا عدد لازم كامل شود در صورتی كه مسمای خطبه محقق شده باشد اعاده خطبه واجب نیست گرچه مدت تفرق طولانی باشد1 و در صورتی كه مسمای خطبه محقق نشده باشد اگر علت تفرق، انصراف مأمومین از نماز جمعه بوده احتیاط واجب آن است که پس از بازگشت آنها امام خطبه ها را از نو بخواند، ولو این كه مدت تفرق كم باشد- و اگر علت تفرق و پراكندگی امری نظیر باران و غیره بوده در این صورت اگر مدت آن به قدری طولانی شود كه عرفاً به یكپارچگی خطبه لطمه بزند واجب است خطبه ها را از نو بخواند و الا خطبه قبلی را ادامه می دهد و صحیح است.

1- مكارم: اگر فاصله طولانی شود و موالات عرفیه به هم خورد اشكال دارد.

اراكی: مسأله- اگر بعد از تحقق مسمای واجب خطبه – كه در مسأله[28] ذكر شد- پراكنده شده اند اگر چه طول بكشد، اعاده خطبه لازم نیست و همچنین اگر بعد از تمام شدن خطبه، پراكنده شده باشند، و اگر افراد تكمیل كننده عدد، قبل از تحقق صدق مسمای خطبه و یا در اثناء خطبه به خاطر انصراف ازنماز جمعه متفرق شوند و سپس جمع گردند احتیاطاً خطبه نماز دو مرتبه خوانده شود، و همچنین در صورتی كه پراكنده شدن افراد شركت كننده به خاطرباران و امثال آن بوده، لكن تفرق آنقدر طولانی گردد كه در نزد عرف، اجتماع و وحدت صدق نكند دراین صورت نیز خطبه اعاده گردد و اما اگر وحدت و اجتماع صدق كند در این صورت اعاده لازم نیست.

مسأله 51-اگر در جایی نماز جمعه برگزار شد نباید در فاصله ای كمتر از یك فرسخی آن نماز جمعه دیگری منعقد شود، پس اگر با فاصله یك فرسخ دو نماز جمعه اقامه شود هر دو صحیح است، لازم به تذكر است كه میزان در مسافت، محل نماز جمعه است نه شهری كه نماز جمعه در آن تشكیل شده است، بنابراین در شهرهای بزرگی كه طول آن چند فرسخ است می توان چند نماز جمعه تشكیل داد.

اراكی: مسأله- فاصله بین دو نماز جمعه از یك فرسخ باید كمترنباشد، اگر كمتر بوده هر كدام كه دیرتر شروع كرده باشد باطل است، خواه از هم مطلع باشند یا نه و اگر هر دو مقارن هم در یك لحظه تكبیرة الاحرام بگویند هر دو نماز باطل است و اگر وقت باقی است می توانند از نو نماز جمعه بخوانند و اگر وقت نماز جمعه گذشته، باید نمازظهر بخوانند.

مسأله 52-احتیاط مستحب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شوند كه در كمتر از حد مقرر نماز جمعه دیگری قبل ازآنها و یا مقارن آنها برگزار نشده و نمی شود.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست

مسأله 53-اگر دو نماز جمعه در یك زمان و با فاصله كمتر از حد معین – یك فرسخ – تشكیل شود هر دو باطل است ولی اگر یكی از آنها قبلاً شروع شده – ولو فقط تكبیرة الاحرام را گفته باشد- دیگری باطل است، چه نمازگزاران بدانند كه قبل از آنها یا بعد از آنها نماز جمعه دیگری در فاصله كمتر برقرار شده و یا می شود و چه ندانند. و میزان در صحت، تقدم در نماز است1 نه در خطبه ها، بنابراین اگر یكی دو نماز جمعه در خطبه ها مقدم بوده اما نماز دوم در شروع نماز تقدم داشته نماز دوم صحیح و اولی باطل خواهد بود.

1- مكارم: احتیاط آن است كه خطبه ها نیز مقدم باشد.

اراكی: رجوع كنید به ذیل مسأله 51.

مسأله 54- اگر یقین دارد كه در فاصله كمتر از حد لازم – یك فرسخ- نماز جمعه ای بر پا شده ولی شك دارند كه آن نماز قبلاً برگزار شده یا نه و یا شك دارند كه آن نماز مقارن با آنها برگزار می شود یا نه، در هر دو صورت می توانند خود نماز جمعه ای تشكیل دهند و همچنین است در صورتی كه نسبت به اصل انعقاد نماز جمعه دیگر اطمینان نداشته باشند.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست

مسأله 55- اگر پس از پایان نماز جمعه متوجه شوند كه نماز جمعه دیگری در كمتر از حد مقرر تشكیل شده و هر یك از دو گروه احتمال دهد كه قبل از دیگری به اقامه جمعه پرداخته، بر هیچیك اعاده جمعه و نیز نماز ظهر واجب نیست، گر چه قول به وجوب اعاده، مطابق احتیاط است1 ولی اگر گروه سومی خواسته باشند در همان محدوده اقامه جمعه دیگری بنمایند، باید یقین داشته باشند كه آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال صحت یكی از آن دو را بدهند نمی توانند اقامه جمعه دیگری بنمایند.

این مسأله دررساله آیت الله اراكی نیست.

1- فاضل: گرچه اعاده مطابق احتیاط استحبابی است...

مسأله 56-در زمان غیبت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه الشریف- كه نماز جمعه واجب تعیینی نیست خرید و فروش و سایر معاملات پس از اذان جمعه حرام نیست1.

این مسأله در رساله آیت الله اراكی نیست

1- فاضل: هنگام اقامه نماز جمعه حرام نیست.

تبریزی: مسأله- بنابراحتیاط، در صورتی كه در زمان غیبت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه الشریف – نماز جمعه با شرائطش اقامه شود خریدو فروش و سایر معاملات در زمان نماز جمعه حرام است.

مسائل اختصاصی

اراكی: مسأله 1486- اگر نمازگزار اشتباهاً در ركعت دوم پس از قنوت به ركوع رود و پیش از رسیدن به حد ركوع یادش بیاید باید به سجده برود، اما اگر بعد از رسیدن به ركوع ملتفت شد، نماز جمعه باطل است و باید نماز ظهر بخواند.

اراكی: مسأله 1506- اگر بداند در صورت حركت برای حضور در جمعه به ركوع ركعت آخر هم نمی رسد، می تواند نماز ظهر را شروع كند و لازم نیست یقین كند كه نماز جمعه تمام شده است.

اراكی: مسأله 1510- نمازگزار می تواند سوره جمعه یا توحید و یا سوره دیگر را از روی نوشته یا قرآن بخواند.

اراكی: مسأله 1511- اگر در بین نماز برای امام موت یا جنون پیش اید، مؤمنین یك نفر از خود را پیش می اندازند وبقیه نماز را با او می خوانند و اگر امام بفهمد وضویش باطل بوده و یا وضو نگرفته و یا حدثی از او سر بزند، كسی را كه دارای شرایط است به جای خود قرار می دهد كه بقیه نماز را مأمومین با او بخوانند و در هر صورت نماز مأمومین صحیح است.

اراكی: مسأله 1521- اگر امام نتوانست كسی تعیین كند و یا مأمومین نتوانستند، احتیاط واجب آن است كه نماز را به قصد جمعه تمام نمایند و سپس نماز ظهر را بخوانند.

منبع دوم :http://noroerfan.blogfa.com

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 14 و 20 دقیقه و 53 ثانیه

Nicely put. Cheers.
canadian drugs generic cialis how does cialis work 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg best price price cialis per pill the best site cialis tablets cialis professional from usa costo in farmacia cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 04 و 26 دقیقه و 28 ثانیه

You said it nicely.!
cialis cuantos mg hay cialis 20mg cialis en mexico precio cialis generisches kanada tadalafil 10 mg cialis cuantos mg hay buy original cialis estudios de cialis genricos cialis billig cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 16 و 17 دقیقه و 30 ثانیه

Thank you. A good amount of postings.

prix cialis once a da cialis price thailand preis cialis 20mg schweiz i recommend cialis generico cialis savings card achat cialis en itali cialis tablets sialis generic cialis 20mg uk side effects for cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 04 و 10 دقیقه و 10 ثانیه

Wonderful facts. Thanks a lot.
cialis patentablauf in deutschland callus brand cialis nl canadian discount cialis cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne import cialis canadian discount cialis sialis buying cialis overnight
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 15 و 39 دقیقه و 55 ثانیه

You mentioned that well!
cialis alternative side effects of cialis achat cialis en europe cialis usa cost cialis 20 mg best price cialis qualitat we recommend cialis best buy cialis 5 mg scheda tecnica canadian drugs generic cialis cialis generisches kanada
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 16 و 11 دقیقه و 01 ثانیه

Superb posts. Cheers!
cialis prezzo in linea basso best generic drugs cialis cialis in sconto cialis 5 mg buy legalidad de comprar cialis il cialis quanto costa cialis efficacit does cialis cause gout purchasing cialis on the internet cialis 5mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 17 و 02 دقیقه و 08 ثانیه

You suggested that superbly.
cialis free trial buy original cialis safe dosage for cialis cialis canada cialis dosage price cialis best cialis generika comprar cialis 10 espa241a cialis 5mg free cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 05 و 06 دقیقه و 24 ثانیه

Wow a lot of superb knowledge!
cialis pills free generic cialis cialis generisches kanada cialis savings card cialis official site cialis generika discount cialis get cheap cialis cialis generico lilly when can i take another cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 16 و 33 دقیقه و 24 ثانیه

Great advice. Kudos!
preis cialis 20mg schweiz cialis tadalafil enter site 20 mg cialis cost cheap cialis generic cialis tadalafil 20 mg cialis daily reviews canadian drugs generic cialis cialis tadalafil online buy generic cialis
جمعه 20 مهر 1397 ساعت 03 و 38 دقیقه و 40 ثانیه

Amazing a lot of wonderful facts!
levitra generic levitra without a doctor prescription vardenafil 20mg buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra prices levitra levitra levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 15 و 56 دقیقه و 58 ثانیه

Thanks a lot, Useful stuff!
look here cialis order on line cialis online deutschland cialis rezeptfrei fast cialis online cialis 20 mg cost discount cialis generico cialis mexico ou acheter du cialis pas cher acheter cialis meilleur pri we recommend cheapest cialis
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 23 و 40 دقیقه و 04 ثانیه

Really all kinds of very good material.
canada drug pharmacy cialis from canada drugstore online india canadian medications list northwest pharmacy canada top rated canadian pharmacies online most reliable canadian pharmacies canada online pharmacies reviews canada medications cheap canadian cialis
پنجشنبه 29 شهریور 1397 ساعت 00 و 24 دقیقه و 28 ثانیه

Appreciate it! An abundance of stuff.

cialis 20mg preis cf we choice cialis uk cialis pills cialis 5mg prix cialis 10mg prix pharmaci cialis uk next day cialis cipla best buy cialis 20 mg effectiveness generic cialis review uk cialis side effects dangers
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 21 و 15 دقیقه و 16 ثانیه

Whoa loads of wonderful info!
cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg schweiz cialis online compare prices cialis uk viagra cialis levitra cialis coupons printable look here cialis cheap canada viagra cialis levitra cialis usa cost purchasing cialis on the internet
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 11 و 52 دقیقه و 58 ثانیه

You've made your stand extremely well..
cialis professional from usa cialis 100mg suppliers rx cialis para comprar enter site natural cialis cialis generico milano only now cialis for sale in us cialis daily cheap cialis cialis farmacias guadalajara cialis lilly tadalafi
چهارشنبه 14 شهریور 1397 ساعت 03 و 21 دقیقه و 51 ثانیه

Truly all kinds of useful knowledge!
prescription drugs without prior prescription trust pharmacy of canada canadian pharmacies canadian pharmaceuticals stocks rx from canada canadian pharmaceuticals drugstore online canada online pharmacies india canada medication prescriptions from canada without
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 08 و 11 دقیقه و 48 ثانیه

You expressed this exceptionally well.
where to buy real viagra online order viagra cheap can you really buy viagra online viagra online cheap uk buy internet viagra cheap viagra where can i buy real viagra buy viagra in store buying viagra online legal where can you buy viagra online safely
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 23 و 48 دقیقه و 57 ثانیه

You revealed it fantastically.
cialis vs viagra tadalafil 10 mg cialis without a doctor's prescription estudios de cialis genricos cialis 5 mg buy buy cialis online nz cialis 20 mg cost cialis generico in farmacia comprar cialis 10 espa241a cialis para que sirve
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 06 و 40 دقیقه و 42 ثانیه

Good content. Kudos.
warnings for cialis cialis online cialis 5 mg para diabeticos cialis arginine interactio cialis ahumada cialis online buy online cialis 5mg cialis baratos compran uk cialis with 2 days delivery buy name brand cialis on line
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 15 و 58 دقیقه و 20 ثانیه

Good info. Cheers!
cialis 20 mg cut in half cialis for daily use cialis 5 mg funziona cialis dose 30mg cialis 10 doctissimo cialis generico cialis 20mg generic cialis with dapoxetine buy cialis cheap 10 mg cialis 100 mg 30 tablet
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 05 و 19 دقیقه و 04 ثانیه

Thank you! Numerous stuff.

price on viagra where to order viagra online order sildenafil best buy for viagra buy viagra without rx can i buy viagra at walmart best site to buy viagra viagra tablets buy online viagra pharmacy viagra buy cheap viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 21 و 02 دقیقه و 38 ثانیه

Valuable facts. Appreciate it.
cialis name brand cheap canadian drugs generic cialis cialis y deporte we like it cialis price where cheapest cialis cialis canada cialis canada prix cialis once a da buy cialis cialis en 24 hora
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 07 و 35 دقیقه و 01 ثانیه

Regards. A lot of write ups!

deutschland cialis online we use it 50 mg cialis dose cialis pills in singapore buy generic cialis cialis dosage recommendations side effects for cialis only here cialis pills cialis soft tabs for sale cialis daily new zealand tadalafil generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 22 و 31 دقیقه و 59 ثانیه

Nicely put, Appreciate it.
cialis rezeptfrei sterreich we recommend cialis best buy when can i take another cialis when can i take another cialis we like it cialis price cialis patentablauf in deutschland cialis 50 mg soft tab cialis online holland cialis et insomni generic low dose cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 14 و 18 دقیقه و 42 ثانیه

Cheers. I enjoy this.
viagra nz buy online viagra uk online viagra no prescription buying viagra online uk where do you buy viagra generic sildenafil viagra with prescription online buy viagra sildenafil is it illegal to buy viagra online low price viagra
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 05 و 58 دقیقه و 29 ثانیه

With thanks. Very good information.
female cialis no prescription female cialis no prescription cialis lilly tadalafi the best site cialis tablets cialis uk cialis kaufen wo cialis et insomni buy cialis online cheapest cialis kaufen preis cialis 20mg schweiz
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 04 و 48 دقیقه و 16 ثانیه

You said that effectively.
cialis professional from usa opinioni cialis generico does cialis cause gout precios de cialis generico india cialis 100mg cost look here cialis cheap canada achat cialis en europe price cialis best chinese cialis 50 mg cialis 5 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 10 و 14 دقیقه و 42 ثانیه

Excellent tips. Cheers!
tadalafil generic generic cialis at walmart usa cialis online generic cialis review uk the best site cialis tablets buy cialis cheap 10 mg generic cialis cialis for bph cialis cost buying cialis on internet
جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 10 و 38 دقیقه و 28 ثانیه
پست بزرگ من به طور مداوم این وبلاگ را چک کرده ام و من الهام گرفته ام!
اطلاعات فوق العاده مفید به ویژه آخرین بخش :) من
اطلاعات زیادی را اداره می کند. من به دنبال این اطلاعات خاص برای یک بودم
مدت زمان طولانی. متشکرم و موفق باشید.
پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 20 و 03 دقیقه و 36 ثانیه
من امروز بیش از 3 ساعت در حال مرور آنلاین هستم، اما من به هیچ وجه هیچ مقال شگفت انگیزی از شما پیدا نکردم.
این به اندازه کافی برای من زیباست. به نظر من، اگر تمام وب
صاحبان و وبلاگ نویسان مطالب مهمی ارائه دادند
همانطور که انجام دادید، وب میتواند بسیار مفیدتر از همیشه باشد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی