تبلیغات
شادباد مشایخ - پرسش و پاسخ نماز جمعه
 
شادباد مشایخ
بسم الله الرحمن الرحیم به وبلاگ بهزادشوقی خوش آمدید تاسیس سال91
درباره وبلاگ


هرروزبرای انجام کارهای (فردا)برنامه ریزی کنید!
خوشبختی زندگی بر سه اصل است!
1)تجربه از دیروز
2)استفاده از امروز
3)امید به فردا

مدیر وبلاگ : بهزاد شوقی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟


نماز جمعه

نماز جمعه

 

حكم نماز جمعه در زمان غیبت

1009. آیا در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السّلام ـ نماز جمعه واجب است یا مستحب؟

ج. واجب تخییرى است.

 

جمع وجوب تخییرى نماز جمعه با یك روایت

1010. وجوب تخییرى نماز جمعه، چگونه با روایت (هر كسى سه بار در نماز جمعه شركت نكند، منافق است) قابل تطبیق است؟

ج. ظاهرا آن روایت در مورد وجوب تعیینى آن است.

 

نرفتن به نماز جمعه

1011. آیا اگر سه بار پیاپى به نماز جمعه نرویم، قساوت قلب پیدا مى  كنیم؟

ج. خیر، میزان مراعات وظیفه است.

 

فاصله  ى بین دو نماز جمعه

1012. فاصله مكانى بین دو نماز جمعه چه قدر باید باشد؟

ج. فاصله بین دو نماز جمعه كه هر دو واجد شرایط صحت باشند از یك فرسخ باید كمتر نباشد، و اگر كمتر بود، هر كدام دیرتر شروع كرده باشند (یعنى در تكبیرة الاحرام متأخر باشند) نماز آن ها باطل است.

1013. آیا فاصله بین دو نماز جمعه از راهى كه مردم رفت و آمد دارند اندازه گیرى مى شود یا به صورت خط مستقیم فرضى اندازه گیرى مى  شود؟

ج. ملاك راهى است كه مردم عبور مى  كنند.

 

برپایى دو نماز جمعه و جماعت در فاصله كمتر از یك فرسخ

1014. میان دو گروه از شیعیان اختلاف شده و منجر به برپایى دو نماز جماعت و دو نماز جمعه در فاصله كمتر از یك فرسخ شده است، حكم مسأله چیست؟

ج. نماز جماعت آن ها صحیح است، ولى نماز جمعه هر كدام كه زودتر شروع كرده اند صحیح، و نماز جمعه ى دومى باطل است. و اگر هر دو با هم شروع كرده باشند، نماز هر دو باطل است.

 

شركت شخص مسلوس در نماز جمعه

1015. شخصى كه قدرت نگهدارى بول ندارد، آیا مى تواند در نماز جمعه شركت كند و خطبه ها را گوش كند و با عمل به وظیفه شخص مسلوس، نماز جمعه و عصر را بخوانند؟

ج. بله مى تواند، با مراعات آن چه در رساله ذكر شده است.

 

شرایط امام جمعه و مسافر بودن امام جمعه

1016. آیا شرایط امام جمعه، همان شرایط امام جماعت است؟

ج. امام جمعه باید از كمال عقل برخوردار بوده و مرد و عادل و بالغ و حلال زاده و شیعه دوازده امامى باشد و لازم نیست نماز جمعه در اصل بر او واجب تعیینى باشد، پس مسافر مى تواند امام جمعه شود. (به مسأله 19 از نماز جمعه ى رساله رجوع شود).

راه شناخت عدالت امام جمعه

1017. راه تشخیص عدالت امام جمعه چیست؟ و اگر افراد معتمد او را عادل نمى دانند، تكلیف چیست؟

ج. عدالت عبارت است از حسن ظاهر، یعنى دورى جستن از گناهان كبیره، به گونه اى كه ظاهر احوال شخص به طور ظنّى دلالت كند كه او بناى بر ترك گناه دارد نه آن كه اتفاقا چند روزى گناه را ترك كرده باشد و مأموم باید این حسن ظاهر را احراز كند.

 

تعیین امام جمعه توسط فقیه در زمان غیبت

1018. آیا در زمان غیبت، امام جمعه را باید فقیه تعیین كند؟

ج. خیر.

 

شكّ در عدالت امام جمعه

1019. اگر مأموم به عدالت امام جمعه شكّ داشته باشد، آیا مى تواند به او اقتدا كند؟

ج. نمى  تواند اقتدا كند.

 

اقتدا به امام جمعه اى كه ایجاد شبهه مى  كند

1020. ائمه جمعه اگر شبهاتى به ارزش ها وارد كنند، اقتداى نماز به آن ها چه حكمى دارد؟

ج. امام جمعه باید عادل باشد.

 

قصد قربت در خطبه  هاى نماز جمعه

1021. آیا واجب است خطبه  هاى نماز جمعه با قصد قربت، ایراد شوند؟

ج. بله، ظاهرا واجب است.

واجبات خطبه  هاى نماز جمعه

1022. واجبات خطبه  هاى نماز جمعه چیست؟

ج. باید هر یك از دو خطبه مشتمل بر حمد الهى باشد، و نیز بنابر اظهر مشتمل بر صلوات بر پیامبر ـ صلّى اللّه  علیه  وآله  وسلّم ـ و آل او ـ علیهم  السّلام ـ باشد، و نیز باید در مجموع دو خطبه، موعظه و قرائت قرآن كریم را ترك نكند، بلكه بنابر احتیاط واجب هر یك از دو خطبه باید مشتمل بر موعظه (پند و نصیحت) و قرائت قرآن باشد؛ بلكه احوط رعایت ترتیب مذكور و نیز قرائت سوره كامل در هر یك از دو خطبه است و نیز احوط، لزوم اشتمال خطبه دوم بر صلوات بر معصومین ـ علیهم  السّلام ـ به نحو تفصیل است.

 

ایستاده خواندن خطبه  هاى نماز جمعه

1023. آیا واجب است خطبه  هاى نماز جمعه را ایستاده خواند؟

ج. واجب است خطیب در حال خواندن خطبه ایستاده باشد.

 

ترك نشستن رو به قبله در نماز جمعه

1024. آیا هنگام گوش دادن به خطبه  هاى نماز جمعه، رو به قبله نشستن واجب است؟ و اگر رو به قبله نباشیم نمازمان باطل است؟ 0

ج. نشستن رو به قبله مستحب است و شرط صحّت نماز جمعه نیست و نماز را باطل نمى  كند.

 

طهارت هنگام خطبه  ها

1025. آیا واجب است هنگام گوش دادن به خطبه  ها با وضو باشیم؟

ج. بهتر است خطیب و مأمومین در هنگام خطبه  ها با طهارت باشند، اگرچه بنابر اظهر صحت خطبه  ها، مشروط به طهارت (وضو، غسل و تیمم) نیست.

گوش دادن به خطبه  ها

1026. آیا گوش دادن به خطبه  هاى نماز جمعه واجب است؟ و در صورت عدم گوش دادن یا تأخیر عمدى براى شركت در خطبه  ها، نماز جمعه دچار اشكال مى  شود؟

ج. در صورتى كه مأموم در شرایطى است كه اگر خطبه  ها را گوش بدهد مى  شنود، واجب است گوش بدهد و نیز حرف زدنى كه او را از این گوش دادن واجب باز دارد، حرام است، اگرچه باعث بطلان خطبه و نماز جمعه نسبت به او نیست و احتیاط مستحب آن است كه اگر مأموم به خطبه  ها نرسیده ولى یك ركعت از نماز جمعه را درك كرد، نماز جمعه او صحیح است.

 

ذكر گفتن و نماز خواندن هنگام خطبه  ها

1027. آیا جایز است هنگام خطبه  ها ذكر گفته شود و یا نماز مستحبى خوانده شود؟

ج. ذكرى كه مانع از گوش دادنِ خطبه  ها نباشد اشكال ندارد، و نماز خواندن هم وضعا به صحّت نماز جمعه صدمه نمى زند.

 

خواندن نماز هنگام خطبه  ها

1028. آیا هنگام ایراد خطبه  هاى نماز جمعه مى  توان نماز ظهر و عصر را به صورت فرادا خواند؟

ج. مانعى ندارد.

 

كسى كه به خطبه  هاى نماز جمعه نرسیده

1029. كسى كه به خطبه  هاى نماز جمعه نرسیده، آیا نماز جمعه  اش به جاى نماز ظهر حساب مى  شود؟

ج. بله.

مقدار زمان طول كشیدن نماز جمعه و خطبه  ها پس از ظهر شرعى

1030. 1) مجموع نماز جمعه و خطبه  ها تا چه مقدار پس از ظهر شرعى مى  تواند طول بكشد؟

ج. مجموع نماز جمعه و خطبه  ها، باید خیلى پس از زوال و ظهر شرعى طول نكشد.

2) فردى كه معتكف است، آیا مى تواند به نماز جمعه  اى كه بیش از این زمان طول مى  كشد برود؟

ج. شخص معتكف در نماز جمعه  اى كه بیش از این مقدار طول بكشد، بنابر احتیاط واجب، نمى  تواند برود.

 

شروع خطبه قبل از اذان

1031. در شهرهایى كه خطبه  ها را قبل از اذان شروع مى  كنند، و بعد از اذان واجبات خطبه  ها را تكرار نمى  كنند، مأمومین مى توانند بعد از خواندن نماز ظهر، نماز عصر را به نماز عصر امام جمعه اقتدا كنند؟

ج. در صورت ذكر شده، احتیاط واجب این است كه اقتدا نكنند.

 

فرادا خواندن نماز جمعه

1032. آیا مى  توان نماز جمعه را فرادا خواند؟

ج. واجب است نماز جمعه را به جماعت بخوانند، و نیز جماعت شرط صحّت آن است.

 

كم ترین تعداد شركت كنندگان در نماز جمعه

1033. حداقل چند نفر باید در نماز جمعه شركت كنند، تا بتوان نماز جمعه خواند؟

ج. باید جمعیت آن ها از پنج نفر مرد كمتر نباشد كه یكى از آن ها خود امام مى  باشد، بنابر این غیر از امام اگر چهار نفر مرد هم ـ كه نماز جمعه براى آن ها وجوب تخییرى دارد (اگرچه وجوب تعیینى نداشته باشد) ـ براى نماز جمعه حاضر شوند، انعقاد آن جایز و مشروع مى شود. (مسأله ى 6 از نماز جمعه رساله.)

 

كیفیت نماز جمعه

1034. چگونه باید نماز جمعه خوانده شود؟

ج. در نماز جمعه سوره معیّنى معتبر نیست، ولى مستحب است در ركعت اوّل پس از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد، سوره منافقون خوانده شود. و نیز مستحب است كه حمد و سوره آن بلند خوانده شود و در نماز جمعه دو قنوت مستحب است: یكى در ركعت اوّل قبل از ركوع كه پس از خواندن قنوت به ركوع مى رود، و دیگرى در ركعت دوم بعد از ركوع كه پس از پایان قنوت به سجده مى رود.

 

استحباب گفتن اذان و اقامه نماز جمعه بعد از اذان

1035. اگر خطیب جمعه خطبه  ها را قبل از زوال شروع كند و پس از زوال به پایان برد، آیا گفتن اذان و اقامه، پس از خطبه  ها براى نماز جمعه استحباب دارد یا خیر؟

ج. بله، استحباب دارد.

 

قرائت نماز جمعه

1036. قرائت نماز جمعه باید آهسته باشد یا بلند؟

ج. مستحب است كه حمد و سوره در نماز جمعه بلند خوانده شود.

 

قنوت نماز جمعه

1037. خواندن قنوت در نماز جمعه واجب است یا مستحب؟

ج. به تفصیلى كه گذشت، دو قنوت در نماز جمعه مستحب است.

خواندن یك قنوت در نماز جمعه

1038. آیا مى شود فقط یك قنوت در نماز جمعه خواند؟

ج. بله، مى شود.

 

اشتباه مأموم

1039. اگر در نماز جمعه مأموم اشتباها در ركعت دوم، بعد از قنوت به ركوع رود، اما فورا برخیزد، آیا نمازش صحیح است یا خیر؟

ج. اگر پس از رسیدن به حدّ ركوع یادش بیاید، باید به سجده رود و نیز اگر در حال رسیدن به حدّ ركوع ملتفت شود و در آن حال هیچ مكث ركوعى نكند، به سجده مى رود و نمازش صحیح است؛ اما اگر شك كرد، نمازش باطل است.

 

شك در نماز جمعه

1040. آیا احكام شك در نماز جمعه، مثل احكام شك در سایر نمازها است؟

ج. بله.

 

نیّت فرادا بین نماز جمعه

1041. آیا مأموم در نماز جمعه مى تواند در بین نماز، نیّت فرادا كند؟

ج. اگر بین نماز جمعه نیّت فرادا كند و نمازش را تمام نماید، نماز جمعه اش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

 

اقتدا در ركعت دوم نماز جمعه

1042. كسى كه به ركعت دوم نماز جمعه مى  رسد، آیا مى  تواند به امام جمعه اقتدا كند؟

ج. اگرچه تنها به ركوع امام برسد، نماز جمعه او صحیح است و ركعت دوم را خودش فرادا مى  خواند.

نماز جمعه و كفایت كردن از نماز ظهر

1043. آیا نماز جمعه كفایت از ظهر مى كند؟ اگر كفایت نمى كند، اقتدا به امام جمعه كه نماز ظهر را احتیاطا نخوانده چگونه است؟

ج. بله، كفایت از ظهر مى كند.

 

نیّت نماز ظهر بعد از نماز جمعه

1044. كسى كه مى  خواهد بعد از نماز جمعه، نماز ظهرش را هم بخواند، بایداستحباب كند یا احتیاط؟

ج. نیّت احتیاط مستحبى كند.

 

خواندن نماز ظهر به جماعت پس از نماز جمعه

1045. آیا امام و مأمومین مى  توانند پس از نماز جمعه، نماز ظهر را به جماعت بخوانند؟

ج. بله، همه نیّت احتیاطى كنند.

 

اقتداى نماز ظهر به نماز جمعه

1046. آیا مى توان نماز ظهر را به نماز جمعه اقتدا كرد؟

ج. مى  تواند اقتدا كند، اگر نماز جمعه با تمام شرایطش و به طور صحیح برگزار شود، گرچه خلاف احتیاط است، و بهتر است این كار را انجام ندهند.

 

قضاى نماز جمعه

1047. آیا كسى كه نماز جمعه را در وقتش نخوانده، مى تواند آن را قضا نماید؟

ج. خیر و باید نماز ظهر را بخواند.

اقتدا به نماز عصر امام جمعه

1048. آیا بعد از نماز جمعه مى توان به نماز عصر امام جمعه اقتدا كرد؟

ج. بله، مى  توان.

 

اقامه ى نماز جماعت هم زمان با نماز جمعه

1049. آیا وقتى كه نماز جمعه برپا است مى تواند در مساجد دیگر نماز جماعت را اقامه كند؟

ج. بله، مانعى ندارد و هنگام آن، وقت فضیلت است.

 

بلند خواندن قرائت نماز ظهر جمعه

1050. آیا قرائت نماز ظهر جمعه براى كسى كه نماز جمعه نخوانده است، باید بلند باشد یا آهسته؟

ج. مستحب است بلند بخواند.

 

نماز جمعه براى مسافر

1051. آیا كسى كه مسافر است مى تواند در نماز جمعه شركت كند؟

ج. بله، مى تواند.

 

شركت زنان در نماز جمعه

1052. آیا زنان مى  توانند در نماز جمعه شركت نمایند؟

ج. مى توانند، ولى بهتر است در خانه شان نماز ظهر بخوانند.

 

رفتن زن به نماز جمعه بدون اجازه ى شوهر

1053. آیا زن مى  تواند بدون اجازه ى شوهرش در نماز جمعه شركت كند؟

ج. خیر، نمى  تواند.

منبع سوم :http://v0.bahjat.ir

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 18 و 10 دقیقه و 21 ثانیه

Amazing plenty of wonderful info.
we recommend cheapest cialis enter site natural cialis cialis arginine interactio cialis price in bangalore get cheap cialis cialis taglich when can i take another cialis cialis lilly tadalafi cialis sale online cialis 20 mg effectiveness
دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 22 و 54 دقیقه و 18 ثانیه
قطعه بزرگ ارسال چنین نوع اطلاعاتی را در صفحه خود نگه دارید.
من واقعا از آن تحت تاثیر قرار گرفته ام.
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. من قطعا digg
آن را و به نظر من توصیه به دوستان من. من مطمئن هستم که آنها سود خواهند برد
از این سایت
دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 23 و 23 دقیقه و 25 ثانیه
قابل توجه! در واقع واقعا عالی پست، من ایده بسیار روشن است
در مورد این پست
چهارشنبه 27 دی 1396 ساعت 23 و 40 دقیقه و 02 ثانیه
زمان مناسب برای ایجاد برنامه هایی برای آینده است و زمان خوشحال شدن است.
من این پست را خوانده ام و اگر می توانستم به شما پیشنهاد کنم
برخی از چیزهای جالب یا پیشنهادات. شاید شما می توانید
مقاله های بعدی را به این مقاله بنویسید
میخواهم چیزهای بیشتری در مورد آن بخوانم!
جمعه 17 آذر 1396 ساعت 07 و 28 دقیقه و 12 ثانیه
Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd
like to send you an e-mail. I've got some suggestions for your
blog you might be interested in hearing. Either way, great blog
and I look forward to seeing it expand over time.
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 12 و 18 دقیقه و 58 ثانیه
Howdy exceptional blog! Does running a blog similar to this require a large amount
of work? I've absolutely no expertise in coding but I had been hoping
to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.

I know this is off topic however I just needed to ask.
Kudos!
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 21 و 08 دقیقه و 44 ثانیه
Good day very cool web site!! Man .. Excellent ..
Amazing .. I'll bookmark your blog and take the feeds also?
I am glad to find a lot of useful information right here within the put up, we'd like work out
more strategies on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
جمعه 2 تیر 1396 ساعت 17 و 08 دقیقه و 09 ثانیه
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین
در آغاز آیا نه نشستن خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما
در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.

من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق
و یک ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما که می توانید
انجام من را قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 22 و 18 دقیقه و 30 ثانیه
My brother recommended I might like this website. He was once entirely right.
This put up actually made my day. You can not believe just how much time I
had spent for this information! Thanks!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 ساعت 09 و 10 دقیقه و 01 ثانیه
Pretty! This was a really wonderful article. Many thanks for providing this information.
پنجشنبه 17 فروردین 1396 ساعت 10 و 08 دقیقه و 39 ثانیه
An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this.
And he in fact ordered me dinner due to the fact that I discovered
it for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic
here on your blog.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی